ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดจองวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'สำหรับองค์กร เริ่มลงทะเบียนวันนี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดจองวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'สำหรับองค์กร เริ่มลงทะเบียนวันนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดจองวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'สำหรับองค์กร เริ่มลงทะเบียนวันนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดให้องค์กร นิติบุคคล อปท.ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้

ภาพจาก TNN ONLINE

วันนี้ (15ก.ย.64) ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล อปท.ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 150 คนขึ้นไป

เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. จนถึง 24 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th

เลือกเมนู “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรร” ตามประเภทองค์กรของท่าน

อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม โดสละ 699 บาท พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนจำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

*สำหรับกลุ่มอปท.และโรงพยาบาลที่ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรในส่วนของการบริจาคเพื่อนำไปฉีดให้กับกลุ่มเปราะบาง 5 กลุ่มตามที่ราชวิทยาลัยฯกำหนด

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมอัพโหลดสำหรับยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์

• ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล ประเภทการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ

• หนังสือจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ

• ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง และอีเมล*

• ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง และอีเมล*

• แจ้งจำนวนบุคคล (คน) ที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีน

• องค์กร/นิติบุคคลที่ต้องการรับการจัดสรรวัคซีนตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไป และ อปท.จะต้องมีหนังสือตอบรับการให้บริการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ท่านประสานงานไว้

*หมายเหตุ : อีเมลของผู้มีอำนาจลงนามสูงสุดและอีเมลของผู้ประสานงานต้องเป็นคนละอีเมล ใช้สำหรับการจัดส่ง Username/Password ในการเข้าใช้งานระบบการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กร

ข้อกำหนดการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กร/นิติบุคคล ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 จัดสรรตามลำดับคิวการยื่นความประสงค์และโอนเงินชำระค่าวัคซีน โดยองค์กรจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน

ภายหลังจากที่องค์กรของท่านได้รับการตรวจสอบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการจัดสรรวัคซีน และสามารถเลือกวันนัดหมายการฉีดกับโรงพยาบาลที่ได้ประสานงานไว้ โดยกำหนดเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับองค์กร-นิติบุคคล เริ่มลงทะเบียนวันนี้


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง