(คลิป) ฉีด “ไฟเซอร์” นร. 4.5 ล้านคน นำร่อง 29 จังหวัดเดือนตุลาคม

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

(คลิป) ฉีด “ไฟเซอร์” นร. 4.5 ล้านคน นำร่อง 29 จังหวัดเดือนตุลาคม

(คลิป) ฉีด “ไฟเซอร์” นร. 4.5 ล้านคน นำร่อง 29 จังหวัดเดือนตุลาคม

ฉีด “ไฟเซอร์” นร. 4.5 ล้านคน นำร่อง 29 จังหวัดเดือนตุลาคม

การกระทรวงศึกษาธิการ เปิดแผนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ให้นักเรียนนักศึกษากลุ่มอายุระหว่าง 12 ปี - 17 ปี 11 เดือน 29 วัน ในวันที่ฉีด และจะอนุโลมให้ผู้มีอายุเกินกำหนดด้วย ซึ่งจะครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้น ม.1- ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า รวมถึงชั้น ป. 6 ที่มีอายุ 12 ปี ซึ่งจะเริ่มฉีดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดก่อน ในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป โดยที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่อนุมัติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนนักศึกษาทุกสังกัดกว่า 4 ล้าน 5 แสนคน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง