ตร.ผุดไอเดียรถตรวจโควิดลงพื้นที่ชุมชนตรวจประชาชนรอบโรงพัก

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ตร.ผุดไอเดียรถตรวจโควิดลงพื้นที่ชุมชนตรวจประชาชนรอบโรงพัก

ตร.ผุดไอเดียรถตรวจโควิดลงพื้นที่ชุมชนตรวจประชาชนรอบโรงพัก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติผุดแนวคิดริเริ่มโครงการตรวจเชื้อโควิดเชิงรุกตามสถานีตำรวจ ซึ่งวันนี้มีการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรถเคลื่อนที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกคันแรก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติผุดแนวคิดริเริ่มโครงการตรวจเชื้อโควิดเชิงรุกตามสถานีตำรวจ ซึ่งวันนี้มีการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรถเคลื่อนที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกคันแรกที่ได้ดัดแปลงจากรถตู้ตำรวจ เพื่อเป็นการนำร่องโครงการ ตรวจเชื้อโควิด-19เชิงรุก ที่ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1-2


โดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวข้างต้น เพื่อสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการตรวจหา เชื้อโควิด-19 เชิงรุกสำหรับข้าราชการตำรวจ และครอบครัวทั่วประเทศ และได้จัดสรรชุดตรวจAntigen Test Kit (ATK) ให้กับทุกหน่วยครบตามจำนวนที่ร้องขอ เพื่อให้การตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด


โดยรถตรวจเคลื่อนที่นี้จะเข้าไปตรวจถึงที่สถานีตำรวจ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมถึงประชาชนที่อยู่ในชุมชนได้เข้าถึงการตรวจแบบทั่วถึง ไม่ต้องเดินทางไกล นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มารับบริการของสถานีตำรวจ


สำหรับรถตรวจเชื้อโควิค-19 เชิงรุกเคลื่อนที่นี้ มีทั้งหมด 10 คัน ซึ่งจะนำมาใช้ในการตรวจเชิงรุกตามสถานีตำรวจในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยวันนี้ได้เริ่มนำร่องการตรวจที่สถานีตำรวจพลับพลาไชย 1-2


ซึ่งหลังการตรวจถ้าข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจที่มีผลเป็นบวก จะถูกจัดส่งไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลตำรวจและรอผลเพื่อคัดแยกความรุนแรงของโรค และในส่วนของประชาชนจะมีการติดต่อผู้นำชุมชน เพื่อประสานงานและเพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิ์ของผู้ป่วยต่อไป(เมื่อวันที่ 10 ..64)

อัลบัมรูปภาพ 17ภาพ

ข่าวแนะนำ