คนกทม.ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกแล้ว 91.69% ด่านหน้ารับครบแล้ว!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

คนกทม.ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกแล้ว 91.69% ด่านหน้ารับครบแล้ว!

คนกทม.ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกแล้ว 91.69% ด่านหน้ารับครบแล้ว!

กทม. ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 91.69% ฉีดครบ2เข็ม 24.53% เมื่อครบตามเป้าและมีวัคซีนเพียงพอ จะเปิดให้จองผ่าน ไทยร่วมใจ เฟส 2 ต่อไป

วันนี้ ( 3 ก.ย. 64 )ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า กรุงเทพมหานคร รายงานการให้บริการฉีดวัคซีน #โควิด19 โครงการไทยร่วมใจฯ ที่เริ่มตั้งแต่ 28 ก.พ. - 1 ก.ย.64 ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 7,059,354 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.69) ฉีดครบ 2 เข็ม จำนวน 1,888,779 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.53) จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7,699,174 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน ประกอบด้วย

-กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ (รับวัคซีนครบแล้ว)

-กลุ่มเจ้าหน้าที่บุคลากรด่านหน้า (รับวัคซีนเข็มครบแล้ว)

-กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (รับวัคซีนเข็ม1 แล้ว 97.40% เข็ม2 11.86%)

-กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค (รับวัคซีนเข็ม1 แล้ว 77.60% เข็ม2 11.98%)

-กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (รับวัคซีนเข็ม1 แล้ว 29.75% เข็ม2 1.52%)

กลุ่มประชาชนทั่วไป (รับวัคซีนเข็ม1 แล้ว 92.04% เข็ม2 25.59%)

ทั้งนี้ เมื่อให้บริการฉีด วัคซีนโควิด19 เข็ม 2 จนครบแล้ว จะสำรวจจำนวนวัคซีนอีกครั้ง หากมีวัคซีนเหลือเพียงพอจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านโครงการไทยร่วมใจฯ เฟส2 ในระยะต่อไปทันที

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง