เช็กสิทธิประกันสังคมม.40, ม.39, ม.33 www.sso.go.th โอนเงินรอบ 2 วันไหน?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กสิทธิประกันสังคมม.40, ม.39, ม.33 www.sso.go.th โอนเงินรอบ 2 วันไหน?

เช็กสิทธิประกันสังคมม.40, ม.39, ม.33 www.sso.go.th โอนเงินรอบ 2 วันไหน?

เช็กสิทธิผู้ประกันตนครบทุกมาตรา ประกันสังคมม.40, ม.39, ม.33 มีไทม์ไลน์การจ่ายเงินรอบแรกและรอบ 2 ที่เพิ่มเติมเข้ามานั้นวันไหนบ้าง?

วันนี้ ( 3 ก.ย. 64 )จากกรณีความคืบหน้าสำนักงานประกันสังคมในการเยียวยาผู้ประกันตนทุกมาตราประกอบไปด้วยม.40 ม.39 ม.33 ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ใน 29 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th จึงจะได้รับสิทธิการเยียวยาเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท อย่างไรก็ตาม TNN ได้รวบรวมไทม์ไลน์วันจ่ายเงินของผู้ประกันตนทุกมาตราไว้ดังนี้

1.ไทม์ไลน์การรับเงินของผู้ประกันตนมาตรา 40

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา โดยเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบภายใน 31 กรกฎาคม 2564 หรือ สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และชำระเงินสมทบงวดแรกภายใน 10 สิงหาคม 2564

- วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 10 - 16

- วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 17 - 34

- วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โอนเงินเรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 35 - 89

ผู้ประกันตน มาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง) สมัครและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายใน 3 สิงหาคม 2564

- โอนเงิน 27 สิงหาคม 2564 ยกเว้น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา ที่สมัครช่วงวันที่ 4 - 24 สิงหาคม 2564 ต้องรอระบบประมวลผลวันจ่ายอีกครั้ง

2.ไทม์ไลน์การรับเงินของผู้ประกันตนมาตรา 39

- การโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด จะเริ่มโอนคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 23 ส.ค.

- การโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัดหลัง จะเริ่มโอนคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 27 ส.ค.

สำหรับกรณี ได้สิทธิแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ว่า จากการโอนเงินรอบที่ผ่านมาพบปัญหา หลายท่านยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ทำให้การโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีไม่สำเร็จ

"การโอนเงินรอบเก็บตกจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีของท่านซ้ำในทุกสัปดาห์ โดยมาตรา 39 , 40 โอนทุกวันพฤหัสบดี"

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ขยายการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19ในพื้นที่ 13 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา

ก่อนหน้านี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 และ มาตรา 39 รับสิทธิเยียวยาไปแล้ว 5,000 บาท ต่อคน จะได้รับสิทธิเยียวยาเพิ่ม 5,000 บาท ต่อคน อีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน โดยมีผู้ประกันตนใน 13 จังหวัดได้รับสิทธิในครั้งนี้ จำนวน 6,171,082 คน รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 61,710,820,000 ล้านบาท โดยการอนุมัติจ่ายเงินในรอบ 2 ที่เพิ่มขึ้นมานั้น จะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้

3.ไทม์ไลน์การรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33

- 10 จังหวัดแรก (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) รับเงินวันที่ 4-6 สิงหาคม

- 3 จังหวัดหลัง (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ) รับเงินวันที่ 9 สิงหาคม

- 16 จังหวัดเพิ่มเติม (นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี) รับเงินวันที่ 20 สิงหาคม

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ ม.33 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่รับเยียวยาคนละ 2,500 บาท ในรอบแรกไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคม คาดว่า สำนักงานประกันสังคม จะขออนุมัติกรอบวงเงินจาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม เพื่อจะจ่ายเยียวยาอีกคนละ 2,500 บาท ภายในเดือนกันยายนนี้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง