ครบทุกระดับชั้น! เช็กสิทธิเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ประถม มัธยม อาชีวะ กศน. เช็กได้ที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ครบทุกระดับชั้น! เช็กสิทธิเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ประถม มัธยม อาชีวะ กศน. เช็กได้ที่นี่

ครบทุกระดับชั้น! เช็กสิทธิเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ประถม มัธยม อาชีวะ กศน. เช็กได้ที่นี่

ครบทุกระดับชั้น! เช็กสิทธิเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ประถม มัธยม อาชีวะ กศน. เช็กได้ที่นี่ พร้อมเปิดสาเหตุได้สิทธิ แต่เงินยังไม่เข้า

ความคืบหน้าการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ล่าสุด เงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ห้ามสถานศึกษาหัก เงินต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวน ตามรายละเอียดดังนี้


- สพฐ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน

- สช. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน

- สอศ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา

- กศน. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท รับเงินสดที่สถานศึกษาผู้ปกครองรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564 กรณีไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามได้ที่ โทร. 1579 หรือสถานศึกษาต้นสังกัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด"


ตรวจสอบสิทธิที่นี่


นักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.สามารถตรวจสอบสิทธิ ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th


ครบทุกระดับชั้น! เช็กเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ประถม มัธยม อาชีวะ กศน. เช็คได้ที่นี่
นักเรียน สังกัด สช.ตรวจสอบสิทธิ ได้ที่ https://opec.go.th


ครบทุกระดับชั้น! เช็กเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ประถม มัธยม อาชีวะ กศน. เช็คได้ที่นี่นักศึกษา สังกัด สอศ. ตรวจสอบสิทธิ ได้ที่ https://www.vec.go.thครบทุกระดับชั้น! เช็กเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ประถม มัธยม อาชีวะ กศน. เช็คได้ที่นี่สำหรับ นักศึกษา กศน.ตรวจสอบสิทธิ์ที่สำนักงาน กศน.จังหวัด/อำเภอ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สำหรับกรณีไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถติดตามสอบถามได้ที่ สถานศึกษาต้นสังกัด หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส่วนราชการต้นสังกัด หรือโทร. 1579 , 1693

ส่วนกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนดให้ทำตามนี้


-ติดต่อไปที่ 1579 , 1693

-ติดต่อโรงเรียน/วิทยาลัย

-ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด


ได้สิทธิแต่ยังไม่ได้เงิน เพราะ?


1. นักเรียนย้ายโรงเรียนหลังวันที่ 25 มิ.ย.64

2. โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล (โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร)

3. สถานการณ์การระบาดของโควิด-19


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง