กทม.เปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อวัดหงส์รัตนารามรองรับผู้ป่วย พระ-ฆราวาส ติดเชื้อโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กทม.เปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อวัดหงส์รัตนารามรองรับผู้ป่วย พระ-ฆราวาส ติดเชื้อโควิด-19

กทม.เปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อวัดหงส์รัตนารามรองรับผู้ป่วย พระ-ฆราวาส ติดเชื้อโควิด-19

กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดศูนย์พักคอยพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ภายในวัดหงส์รัตนาราม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยสีเขียวได้ถึง 119 เตียง

กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดศูนย์พักคอยพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ภายในวัดหงส์รัตนาราม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยสีเขียวได้ถึง 119 เตียง เเบ่งเป็นพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 71 เตียง เเละฆราวาส (ประชาชน) จำนวน 48 เตียง โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางกอกใหญ่ ภายในวัดหงส์รัตนารามฯ เขตบางกอกใหญ่(เมื่อวันที่ 27 ..64)

อัลบัมรูปภาพ 18ภาพ

ข่าวแนะนำ