(คลิป) "โมเดอร์นา" ปนเปื้อน "ญี่ปุ่น" สั่งระงับฉีด 1.63 ล้านโดส

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

(คลิป) "โมเดอร์นา" ปนเปื้อน "ญี่ปุ่น" สั่งระงับฉีด 1.63 ล้านโดส

(คลิป) โมเดอร์นา ปนเปื้อน ญี่ปุ่น สั่งระงับฉีด 1.63 ล้านโดส

"โมเดอร์นา" ปนเปื้อน "ญี่ปุ่น" สั่งระงับฉีด 1.63 ล้านโดส

ญี่ปุ่นระงับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1.63 ล้านโดส หลังพบวัตถุดิบแปลกปลอมปนเปื้อนในวัคซีนบางโดส


ข่าวแนะนำ