เปิดขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อ www.มิสทินสู้โควิด.com รับสิทธิเยียวยา 2,000 บาท

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อ www.มิสทินสู้โควิด.com รับสิทธิเยียวยา 2,000 บาท

เปิดขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อ www.มิสทินสู้โควิด.com รับสิทธิเยียวยา 2,000 บาท

เปิดขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อรับสิทธิเงินเยียวยา www.มิสทินสู้โควิด.com ต้องทำอย่างไรบ้างเช็กเลยที่นี่

วันนี้ ( 19 ส.ค. 64 )จากกรณี มิสทิน และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ได้มีการเปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์มิสทินสู้โควิด www.มิสทินสู้โควิด.com ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมถึงวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อรับเงินสด ครัวเรือนละ 1,000 บาท และกล่องยังชีพ โดยมีการเพิ่มทุนเป็น 10 ล้านบาท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาเมื่อใด?

- ครั้งที่ 1. ประกาศรายชื่อในวันที่ 19 สิงหาคม เวลา 12.00 น.

- ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม เวลา 12.00 น.

เปิดขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อ www.มิสทินสู้โควิด.com รับสิทธิเยียวยา 2,000 บาท

การตรวจสอบรายชื่อมีขั้นตอนอะไรบ้าง?

www.มิสทินสู้โควิด.com ได้เปิดให้ตรวจสอบสิทธิรับเงินสด 1,000 บาท และกล่องสินค้ามิสทีนเพื่อดำรงชีพ 1,000 บาท รวมมูลค่า 2,000 บาท โดยให้กรอกเลขบัตรประชาชน ผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3xK1GBr จะขึ้นผลตรวจสอบทันที


เปิดขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อ www.มิสทินสู้โควิด.com รับสิทธิเยียวยา 2,000 บาท

เงื่อนไขของผู้รับสิทธิมีอะไรบ้าง?

1.เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2.ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร

3.ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

4.หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินสู้โควิดเท่านั้น โดย “เน้นหลักการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด” ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิการรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิถือเป็นที่สิ้นสุด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง