ลงทะเบียนที่นี่ www.มิสทินสู้โควิด.com รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท-กล่องยังชีพ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ลงทะเบียนที่นี่ www.มิสทินสู้โควิด.com รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท-กล่องยังชีพ

ลงทะเบียนที่นี่ www.มิสทินสู้โควิด.com รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท-กล่องยังชีพ

"มิสทินสู้โควิด" รับ 1,000 บาท - กล่องสินค้ามิสทิน เปิดให้ลงทะเบียนวันสุดท้ายแล้ว ล่าสุดเปิดปุ่มยกเลิกสิทธิด้วย

วันนี้(14 ส.ค.64) เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เปิดให้ลงทะเบียนในโครงการ “มิสทินสู้โควิด” ที่ทางเครื่องสำอางมิสทิน และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ มอบทุน 10,000,000 บาท เพื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเวลานี้

โดยทุน มิสทินสู้โควิด รวมมูลค่า 10,000,000 บาท มอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน ทั้งหมด 5,000 ทุน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่และนามสกุลเดียวกัน) โดยแต่ละทุนประกอบด้วย เงินสด 1,000 บาท และ กล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาท

-ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3xK1GBr จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.

-ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ ผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3xK1GBr ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ล่าสุดหน้าเว็บไซต์ยังได้เปิดปุ่มยกเลิกลงทะเบียน หรือ ปุ่มยกเลิกสิทธิ์ ให้แก่ประชาชนอีกด้วย

เงื่อนไขการลงทะเบียน

1. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2. ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร

3. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินสู้โควิดเท่านั้น โดย “เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด” ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รีบเลย! เปิดลงทะเบียน มิสทินสู้โควิด รับ 1,000 บาทวันสุดท้าย
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง