ผู้ว่าฯ กทม. สั่ง 50 เขต เร่งค้นหา "ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง" รับวัคซีนโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ผู้ว่าฯ กทม. สั่ง 50 เขต เร่งค้นหา "ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง" รับวัคซีนโควิด-19

ผู้ว่าฯ กทม. สั่ง 50 เขต เร่งค้นหา ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง รับวัคซีนโควิด-19

ผู้ว่าฯ กทม. กำชับ 50 เขต เร่งค้นหาผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง เข้ารับวัคซีนโควิด-19 พร้อมดูแลบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม วานนี้ (16 ส.ค.64)

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย เร่งสำรวจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ ที่ตกสำรวจและไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่เขตต่างๆ

ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการอาศัยอยู่ในอาคาร ตึกแถว หรือที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบชุมชนหรือยังไม่ได้จัดตั้งเป็นชุมชน เพื่อจะได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้ครบถ้วนและทั่วถึงเพื่อให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานครและรัฐบาลโดยเร็ว

นอกจากนี้ ให้มีการสำรวจจำนวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าหรือมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด-19 อาทิ พนักงานเก็บขนมูลฝอย พนักงานกวาด พนักงานประจำรถสุขาเคลื่อนที่ พนักงานเก็บขนสิ่งปฏิกูล เจ้าหน้าที่ขุดลอกคูคลอง รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันเชื้อโควิด-19 ในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย หน้ากากสวมป้องกันใบหน้า (Face Shield) เจลแอลกอฮอล์ ชุดป้องกันการติดเชื้อ ชุดกันเปื้อนทำความสะอาดแบบค้างคาว แว่นตา และรองเท้าบูท

เพื่อจะได้เร่งจัดสรรอุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอและทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานครที่ต้องปฏิบัติงานด่านหน้าทุกคน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง