TNN online มติครม.ให้4-5พ.ย.เป็นวันหยุดพิเศษ เฉพาะกทม.-นนทบุรี

TNN ONLINE

การเมือง

มติครม.ให้4-5พ.ย.เป็นวันหยุดพิเศษ เฉพาะกทม.-นนทบุรี

มติครม.ให้4-5พ.ย.เป็นวันหยุดพิเศษ เฉพาะกทม.-นนทบุรี

ครม.มีมติให้ 4-5 พ.ย.นี้ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะกทม.-นนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรช่วงประชุมสุดยอดอาเซียน

วันนี้ (15 ต.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกียวข้องในแต่ละกรณีไป

นอกจากนี้ ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมีไห้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการประชาชน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง