“ชัยวุฒิ” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจเชิงรุกพื้นที่ชุมชนวังแดง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

“ชัยวุฒิ” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจเชิงรุกพื้นที่ชุมชนวังแดง

“ชัยวุฒิ” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจเชิงรุกพื้นที่ชุมชนวังแดง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจเชิงรุกพื้นที่ชุมชนวังแดง เพื่อนำระบบไอทีช่วยเหลือในการจัดการแก้ปัญหาการตรวจเชิงรุกในพื้นที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจเชิงรุกพื้นที่ชุมชนวังแดง เพื่อนำระบบไอทีช่วยเหลือในการจัดการแก้ปัญหาการตรวจเชิงรุกในพื้นที่นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกับสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนวังแดง เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดพัฒนาระบบตรวจเชิงรุกและคัดแยกผู้ป่วยออกจากชุมชน โดยจะเป็นการตรวจกระจายลงในชุมชน เพื่อค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยง หรือไม่สามารถเข้ารับการตรวจในจุดตรวจปกติได้


“ชัยวุฒิ” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจเชิงรุกพื้นที่ชุมชนวังแดง


“ชัยวุฒิ” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจเชิงรุกพื้นที่ชุมชนวังแดง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบระบบ การบริหารจัดการการตรวจเชิงรุก ที่จะมีการกระจายไปยังพื้นที่ชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะหลังจากนี้รัฐบาลมีการวางแผนที่จะตรวจเชิงรุกในชุมชนเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่มีการซื้อชุดตรวจโควิดจำนวน 8.5 ล้านชุดเข้ามา ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีบทบาทในการเข้ามาเก็บข้อมูลออกแบบและพัฒนาระบบ application ที่จะบริหารจัดการการตรวจโควิดที่เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหากตรวจพบเชื้อ ก็จะมีการบริหารจัดการคัดแยกกลุ่มคนเหล่านั้น เข้ามาดูแลรักษาและได้รับการติดต่อดูแลจากแพทย์ได้อย่างทันท่วงที


“ชัยวุฒิ” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจเชิงรุกพื้นที่ชุมชนวังแดง


สำหรับชุมชนดังกล่าวมีบ้านเรือนอยู่อาศัยราว 100 กว่าหลังคาเรือน มีประชาชนกว่า 300 คน มีประชาชนในชุมชนติดเชื้อโควิดไปแล้วราว 10 คน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้คนในชุมชนที่เข้าไม่ถึงจุดตรวจโควิดในสถานที่กำหนด หรือไม่สามารถเดินทางออกไปตรวจหาเชื้อได้แล้ว ยังเป็นการส่งชุดตรวจเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่เพื่อตรวจ covid ถึงในบ้านด้วยเช่นกัน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง