พบ 'คนไร้บ้าน' เจ็บป่วยในพื้นที่สาธารณะ-ริมถนน ให้โทรแจ้ง 1300

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

พบ 'คนไร้บ้าน' เจ็บป่วยในพื้นที่สาธารณะ-ริมถนน ให้โทรแจ้ง 1300

พบ 'คนไร้บ้าน' เจ็บป่วยในพื้นที่สาธารณะ-ริมถนน ให้โทรแจ้ง 1300

กทม.เผยหากพบคนไร้บ้านเจ็บป่วยในพื้นที่สาธารณะหรือริมถนน โทรแจ้ง 1300 เพื่อให้การช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชม.

วันนี้ (25ก.ค.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังมีการระบาดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ซึ่งภาครัฐได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเนื่อง รวมทั้งได้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการตามการระบาดของโรคในแต่ละพื้นที่ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักของประเทศ สถานการณ์การระบาดของโรคได้ส่งผลกระทบทั้งในระดับประเทศ และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทุกระดับ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอาจส่งผลให้คนไร้บ้านมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้น จึงประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สาธารณะที่มีคนไร้บ้านพักอาศัยอยู่ อาทิ บริเวณหัวลำโพง ถนนราชดำเนิน และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนไร้บ้านอาศัยอยู่จำนวนมาก เพื่อสำรวจ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ไร้บ้าน

ดังนี้ ให้คำปรึกษาแนะนำโดยเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบว่ามีบริการด้านที่พักอาศัย อาหาร ยารักษาโรค ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลกลุ่มคนไร้บ้านและจัดเตรียมที่พักสำหรับคนไร้บ้านที่สมัครใจเข้ารับบริการ อาทิ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร บ้านมิตรไมตรี (เขตดินแดง) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับผู้เข้าพักอาศัยพร้อมแจกเครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากากอนามัย โดยจะแนะนำวิธีการใช้งาน วิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)ให้กับผู้เข้าพักทุกคนด้วย

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้บูรณาการตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับคนไร้บ้าน โดยร่วมกับหน่วยงานของพม. มูลนิธิอิสระชน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค จัดทีมตรวจคัดกรองเชิงรุก ลงพื้นที่บริเวณศูนย์สุวิทย์ วัดหนู เขตบางกอกน้อย สถานีรถไฟหัวลำโพง เขตปทุมวัน และบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม เขตพระนคร

เบื้องต้นได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกคนไร้บ้าน จำนวน 193 คน ผลพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 18 คน และได้นำส่งสถานพยาบาลเพื่อทำการรักษาแล้ว ส่วนคนไร้บ้านที่เหลือได้นำส่งไปยังศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานี (บ้านพูนสุข)

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นคนไร้บ้านเจ็บป่วยในพื้นที่สาธารณะหรือริมถนน สามารถโทรแจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือและส่งต่อรักษาต่อไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง