รพ.นวเวช เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด "โมเดอร์นา" รอบสอง 19 ก.ค.นี้!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รพ.นวเวช เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด "โมเดอร์นา" รอบสอง 19 ก.ค.นี้!

รพ.นวเวช เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด โมเดอร์นา รอบสอง 19 ก.ค.นี้!

รพ.นวเวช เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน "โมเดอร์นา" รอบสอง โดยจะเปิดการจองโดยการ Scan Qrcode ผ่านสื่อช่องทาง online ในวันที่ 19 ก.ค.นี้ 8.00 น. เป็นต้นไป อัตราค่าบริการ 1 เข็มราคา 1,650 บาท 2 เข็มราคา 3,300 บาท

หลังจากที่ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ของ "โมเดอร์นา" จนได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนและมียอดจองเต็มจำนวนนั้น

ล่าสุด วันนี้ (17 ก.ค.64) โรงพยาบาลนวเวช แจ้งว่า ทางโรงพยาบาลนวเวช ขอเรียนแจ้งสำหรับผู้สนใจจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. โดยย้ำว่า วัคซีนมีจำนวนจำกัด

ทั้งนี้ เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นา มีรายละเอียดดังนี้

1. จำกัดการซื้อไม่เกิน 2 เข็มต่อ 1 ท่าน เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด โดยลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันและเวลาที่ชำระเงินก่อน-หลัง

2. สงวนสิทธิ์ในการห้ามลงทะเบียนซื้อแทนบุคคลอื่น ผู้ลงทะเบียนและชื่อผู้รับวัคซีนจำเป็นต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันเท่านั้น

3. หลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินและห้ามโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นภายหลัง หากท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีนไม่ว่ากรณีใดๆ

4. หากท่านไม่ได้ดำเนินการโอนเงินภายใน 30 นาที ถือว่าท่านสละสิทธิ์การจองซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna โดยอัตโนมัติ

5. เนื่องจากทางโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอหรือล่าช้า กว่ากำหนด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการ โดยท่านสามารถเลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงพยาบาล จะติดต่อนัดหมายให้ท่านมารับบริการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไป โดยเร็วที่สุด โดยคาดการณ์ว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

ทั้งนี้ รพ.นวเวช จะเปิดการจองโดยการ Scan Qrcode ผ่านสื่อช่องทาง online ในวันที่ 19 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป โดยอัตราค่าบริการ 1 เข็มราคา 1,650 บาท 2 เข็มราคา 3,300 บาท

ติดตามรายละเอียดการจองได้ที่ โรงพยาบาลนวเวช Navavej International Hospital

รพ.นวเวช เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน โมเดอร์นา รอบสอง 19 ก.ค.นี้!

รพ.นวเวช เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด โมเดอร์นา รอบสอง 19 ก.ค.นี้!


ข้อมูลจาก โรงพยาบาลนวเวช


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง