เผยช่องทางขึ้นทะเบียนประกันสังคม ม.40 นอกจาก www.sso.go.th ทำได้ที่ไหนบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เผยช่องทางขึ้นทะเบียนประกันสังคม ม.40 นอกจาก www.sso.go.th ทำได้ที่ไหนบ้าง

เผยช่องทางขึ้นทะเบียนประกันสังคม ม.40 นอกจาก www.sso.go.th ทำได้ที่ไหนบ้าง

เปิดวิธีขึ้นทะเบียนประกันสังคม ม.40 สามารถดำเนินการเพื่อรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลจำนวน 1 เดือนได้ที่ไหนบ้าง

วันนี้ ( 15 ก.ค. 64 )จากมาตรการ เยียวยาจาก ประกันสังคม เพื่อ ช่วยเหลือเร่งด่วน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการรัฐ เพิ่มเติมจากมติครม. เดิม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยให้ความช่วยเหลือระยะเวลา 1 เดือน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (จากเดิม 6 จังหวัด) คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ/นายจ้าง กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในเดือนก..นี้ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน ทั้งนี้การเยียวยาของประกันสังคมจะครอบคลุมกลุ่มกิจการดังต่อไปนี้

ครอบคลุมประเภทกิจการรวม 9 สาขา (จากเดิม 4 กิจการ ) ได้แก่

1.ก่อสร้าง

2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

เพิ่ม 5 หมวดกิจกรรม ได้แก่

5. ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์

6. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

สำหรับช่องทางขึ้นทะเบียนประกันสังคม .40 นอกจาก www.sso.go.th สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1.สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

2.สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506

3.เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา

4.ธนาคาร ... ทุกสาขา

5.Big c ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

6.เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

ข่าวแนะนำ