รีบเลย! รพ.สมิติเวช เปิดจองวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็มละ 1,650 บาท

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รีบเลย! รพ.สมิติเวช เปิดจองวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็มละ 1,650 บาท

รีบเลย! รพ.สมิติเวช เปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา เข็มละ 1,650 บาท

รพ.สมิติเวช เปิดจองวัคซีน "โมเดอร์นา" วันนี้ตั้งแต่ 10 โมงจนกว่าจะเต็มจำนวน เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

วันนี้( 12 ก.ค.64) โรงพยาบาลสมิติเวช ประกาศว่า เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก Moderna (โมเดอร์นา) โดยจะเปิดจองและชำระเงินในวันนี้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนกว่ายอดจองวัคซีนจะเต็มจำนวน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถให้บริการได้ไตรมาสที่ 4/2564 ที่รพ.สมิติเวช สุขุมวิท และสมิติเวช ศรีนครินทร์ และจะดำเนินการแจ้งวัน เวลา และสถานที่การรับวัคซีนตามลำดับการจอง ผ่านทาง sms ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้

ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย วัคซีนของรพ.เอกชนเป็นวัคซีนทางเลือก ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ราคาวัคซีน 1,650 บาทต่อเข็ม รวมค่ายา ค่าประกันการฉีดวัคซีน ค่าฉีด ไม่รวมค่าแพทย์ ในกรณีที่ต้องการพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาก่อนรับวัคซีน การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้แนบหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด ระบบจ่ายเงินจะปิดอัตโนมัติ เมื่อมีผู้ชำระเงินครบเต็มตามจำนวนวัคซีนที่ทางรพ.ได้รับการจัดสรร ซึ่งการจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน หลังชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ขอคืนเงิน หรือ ขอโอนสิทธิ์ ยกเว้นรพ.ไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้ หากไม่ได้รับวัคซีนในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มในครั้งถัดไป

รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการจอง

-กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ใส่รหัส OTP เพื่อเข้าสู่ระบบการจองวัคซีน

-เลือกสาขาที่รับบริการ และเลือกจำนวนวัคซีนที่ต้องการ ชื่อและนามสกุลจะขึ้นในระบบอัตโนมัติ ตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้กับโรงพยาบาล

-สามารถจองวัคซีนเพิ่มได้สูงสุด 10 ท่าน โดยจะต้องกรอก ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละท่านที่ต้องการจอง (กรุณาเตรียมข้อมูลให้พร้อม)

-การชำระเงินสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

ชำระเงินที่เคาน์เตอร์การเงินของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท/สมิติเวช ศรีนครินทร์ (ในกรณีที่ต้องการชำระเงินที่โรงพยาบาลฯ ทุกรายชื่อที่ทำการจองวัคซีน ต้องมีประวัติ การรักษากับโรงพยาบาลหรือสามารถทำประวัติใหม่โดยนำบัตรประชาชนหรือสำเนา บัตรประชาชนมาลงทะเบียนที่เวชระเบียนก่อนการชำระเงิน)

โอนเงินตามหมายเลขบัญชีที่ระบุให้ การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้แนบหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น เนื่องจากวัคซีน มีจำนวนจำกัด หากมีผู้จองครบเต็มจำนวนแล้ว ระบบจะปิดไม่สามารถชำระเงินได้ และการจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน

-เจ้าหน้าที่จะส่งข้อความยืนยันจำนวนวัคซีนที่ท่านทำรายการสำเร็จ ภายใน 7 วัน หลังชำระเงิน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนทางเลือก Moderna มีอะไรบ้าง

- อ่านเพิ่มเติม 7 ข้อควรรู้ วัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” (Moderna)

หากมีโรคประจำตัว หรือมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม

- อ่านเพิ่มเติม ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ที่มีโรคประจำตัว และกินยาประจำ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม แนะนำปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์ที่ให้การรักษาท่านอยู่ หรือขอทำนัดปรึกษาแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

วัคซีนทางเลือก Moderna มีบริการฉีดที่บ้านหรือไม่

- ไม่มี ต้องมารับบริการที่โรงพยาบาลที่ท่านได้เลือกไว้เท่านั้น

กำหนดการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นอย่างไร

- คาดการณ์เริ่มบริการฉีดวัคซีนได้ในไตรมาสที่ 4/2564 โรงพยาบาลจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว โดยผู้รับบริการต้องมารับการฉีดวัคซีนตามวัน-เวลาที่โรงพยาบาลกำหนด โรงพยาบาลไม่สามารถเก็บวัคซีนให้ผู้รับบริการได้ เนื่องจากวัคซีนมีวันหมดอายุ

หากพบอาการผิดปกติ หลังดูอาการ 30 นาทีแล้ว ควรต้องทำอย่างไร

- หากไม่แน่ใจว่าเป็นอาการข้างเคียงจากวัคซีนหรือไม่ สามารถปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์ได้

- ในวันที่มารับวัคซีนที่รพ.สมิติเวช จะมีข้อมูลเพื่อรับโค้ด VDO Call ปรึกษาฟรีกับคุณหมอทางออนไลน์ได้

เช็คภูมิหลังฉีดได้เมื่อไหร่

- 2 สัปดาห์ – 1 เดือนหลังฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna

**ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้จองโมเดอร์นา วันนี้เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พร้อมจองวัคซีนแล้ว (คลิกลิงก์ที่นี่)**

รีบเลย! รพ.สมิติเวช เปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา เข็มละ 1,650 บาท

รีบเลย! สมิติเวช เปิดจอง โมเดอร์นา วันนี้ 10 โมง จนกว่าจะเต็มจำนวน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง