แพทย์ แนะ ไม่ควรกินฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

แพทย์ แนะ ไม่ควรกินฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด-19

แพทย์ แนะ ไม่ควรกินฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด-19

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เผย ฟ้าทะลายโจรไม่มีสรรพคุณในการป้องกันเชื้อโควิด-19 จึงแนะนำให้กินตามแพทย์สั่งเท่านั้น ไม่ควรกินเพื่อป้องกันโควิด-19

วันนี้ (7 ก.ค.64) พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เปิดเผยถึง การใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรคเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ประชาชนสามารถหาใช้ในการรักษาโรคหวัด ไข้ เจ็บคอ และยังเป็นทางเลือกในการรักษาโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีสารแอนโดนกราโฟไลน์ โดยผู้ใหญ่จำเป็นต้องใช้ 180 มิลิกรัมต่อวัน วันละ 3 มื้อ จึงจะมีผลในการรักษาโรคโควิด-19 ได้ แต่ไม่ควรรับประทานเกิน 5 วัน แต่หากใช้ในการรักษาโรคหวัด จะใช้ในปริมาณ 60 มิลลิกรัมต่อวัน หรือต้องรับประทานประมาณ 3 เท่า ของการรักษาโรคหวัด

จากการศึกษาพบว่า การใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พบว่า จำเป็นต้องใช้ยาฟ้าทะลายโจรในปริมาณที่เหมาะสมตามดุลพินิจของแพทย์ สามารถรักษาโรคได้ โดยมีข้อห้ามใช้ ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมลูก เนื่องจากอาจส่งผลกระทบกับเด็กในครรภ์ และเด็กที่กินนมแม่ได้

ทั้งนี้ หากใช้ฟ้าทะลายโจรต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืด เป็นลม และความดันตกได้ นอกจากนี้ ฟ้าทะลายโจรยังส่งผลกระทบกันในการเสริมฤทธิ์ ยาละลายลิ่มเลือด และยาต้านการจับตัวของเม็ดเลือด นอกจากนี้ ควรระวังการใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

สำหรับผลข้างเคียงของการกินฟ้าทะลายโจร อาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง แสบท้อง และถ่ายเหลว พร้อมย้ำฟ้าทะลายโจรไม่สามารถกินเพื่อป้องกันโรคได้ แต่สามารถใช้ในการรักษาโรคที่มีอาการไม่รุนแรงได้

อย่างไรก็ตาม หากทานฟ้าทะลายโจรและมีอาการอื่นแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

ทั้งนี้ ได้มีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ต้องขังจำนวน 1,300 ราย พบว่า มีอาการปอดบวม 50 ราย หรือร้อยละ 3.85 และพบอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 51 ราย ส่วนการใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลบุษราคัม จำนวน 525 ราย พบผู้ป่วยปอดบวม 20 ราย หรือประมาณร้อยละ 3.81 และพบอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 40 ราย ส่วนใหญ่มีอาการท้องเดิน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว วิงเวียน ผื่น ลมพิษ และชามือชาเท้า และทุกรายเมื่อหยุดยาอาการไม่พึงประสงค์จะดีขึ้น

ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดโครงการ "ฟ้า First aid" ซึ่งจะฟ้าทะลายโจรมาใช้กับกับผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อมีประวัติเสี่ยง มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อ และรับเข้าสู่โรงพยาบาล ซึ่งทั้งหมดจะมีการให้ฟ้าทะลายโจร 180 มิลลิกรัมเป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่ขั้นตอนที่พบว่ามีประวัติเสี่ยงสูง ระหว่างรอผลตรวจ จนนำเข้าสู้กระบวนการรักษา

อย่างไรก็ตาม คาดว่า "ฟ้า First aid" จะเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่จะเข้าสู่ระบบ Home isolation ได้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง