พบรายแรกในกรุงเทพฯ!! โควิดสายพันธุ์ “เบตา” (คลิป)

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

พบรายแรกในกรุงเทพฯ!! โควิดสายพันธุ์ “เบตา” (คลิป)

พบรายแรกในกรุงเทพฯ!! โควิดสายพันธุ์ “เบตา” (คลิป)

พบรายแรกในกรุงเทพฯ!! โควิดสายพันธุ์ “เบตา”

มีรายงาน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) เป็นคนแรก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจากการสอบสวนโรค พบความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อจากจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้จากการเฝ้าระวังและตรวจติดตามโควิดสายพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่พบเป็นสายพันธุ์อัลฟา และสายพันธุ์เดลตา กรณีนี้ถือเป็นรายแรกที่พบใน กทม.
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง