เปิดจุดเด่นของ Chula-Cov19 วัคซีนคนไทยสู้โรคโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดจุดเด่นของ Chula-Cov19 วัคซีนคนไทยสู้โรคโควิด-19

เปิดจุดเด่นของ Chula-Cov19 วัคซีนคนไทยสู้โรคโควิด-19

เปิดจุดเด่นของวัคซีน Chula-Cov19 ถูกพัฒนาเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากโควิด-19 สายพันธุ์เบตาและสายพันธุ์อัลฟา

วันนี้ (26มิ.ย.64) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลที่มาโดย ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม โดยได้ระบุถึง Chula-Cov19 วัคซีนคนไทยสู้โรคโควิด-19

วัคซีน Chula-Cov19 ถูกพัฒนาเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสายพันธุ์ B.1.351 (สายพันธุ์แอฟริกาใต้ หรือ เบตา) และสายพันธุ์ B.1.1.7 (สายพันธุ์อังกฤษ หรือ อัลฟา)

จุดเด่นของวัคซีน Chula-Cov19

- จากการทดสอบความทนต่ออุณหภูมิของวัคซีน Chula-Cov19 พบว่าสามารถอยู่ในอุณหภูมิตู้เย็นที่ 2-8 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 3 เดือน และเก็บในอุณหภูมิห้องที่ 25 องศาเซลเซียสได้นาน 2 สัปดาห์ ซึ่งทำให้การจัดเก็บรักษาสะดวกกว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ยี่ห้ออื่นอย่างมาก

- ผลการทดสอบในสัตว์ทดลองผ่านเกณฑ์ดีมาก โดยพบว่าสามารถป้องกันหนูทดลองไม่ให้ป่วย และยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่กระแสเลือด รวมทั้งสามารถลดจำนวนเชื้อในจมูกและปอดลงได้อย่างน้อย 10,000,000 เท่า ส่วนหนูทดลองที่ไม่ได้รับวัคซีนจะเกิดอาการป่วยจากโรคโควิด-19 ภายใน 3-5 วัน และทุกตัวมีปริมาณเชื้อสูงในกระแสเลือด จมูก และปอด

- วัคซีนชนิด mRNA สามารถผลิตได้รวดเร็ว ไม่ต้องรอระยะเวลาเพาะเลี้ยงเชื้อไม่ต้องใช้โรงงานขนาดใหญ่ รวมถึงหากเกิดเชื้อกลายพันธุ์ก็สามารถสังเคราะห์วัคซีนได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2564


เปิดจุดเด่นของ Chula-Cov19 วัคซีนคนไทยสู้โรคโควิด-19


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง