3 เกาะดังสุราษฎร์ธานี พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

3 เกาะดังสุราษฎร์ธานี พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

3 เกาะดังสุราษฎร์ธานี พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

สุราษฎร์ธานี เตรียมเปิด 3 เกาะให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเร็วกว่ากำหนด ราวกลางเดือนกรกฎาคมนี้ แต่ ต้องสอดคล้องกับการท่องเที่ยวของภูเก็ต ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของ ศบค.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ป่วยเริ่มลดลง อีกทั้งประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดจำนวนผู้ป่วยลดลงต่ำกว่า 9 ราย และประชาชนในสุราษฎร์ธานี ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 109,956 และเข็มที่ 2 แล้วจำนวน 40,857 ราย ของสุราษฎร์ธานีเมื่อตัวเลขผู้ป่วยเริ่มลดลงเป็นเรื่องความปลอดภัย เช่น หลายพื้นที่ไม่พบผู้ป่วยแล้วแต่จังหวัดฯยังคงใช้มาตรการเข้มงวด เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตามมาตรการของ ศบค.ทั้งในส่วนของประชาชน สถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน ทุกคนต้องร่วมมือกัน การ์ดไม่ตก ต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง แม้จะพักอาศัยในบ้าน หากที่นั้น มีคนมากกว่า 2 คนขึ้นไป เมื่อผู้ป่วยลดลงสุราษฎร์ธานี ได้วางแผนขับเคลื่อนเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน

ซึ่งจากการเปิดรับนักท่องเที่ยว จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ และหน่วยงานด้านท่องเที่ยวทั้งในส่วนของพื้นที่ /การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเห็นว่า 3 พื้นที่เกาะได้เตรียมความพร้อมและวิธีปฏิบัติการ รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้การท่องเที่ยวระบบปิด( samui sealed route model) (สมุย ซีล รูท โมเดล) คือ การเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเข้าพักที่ภูเก็ตพักอยู่ภูเก็ต 7 วันแรก ส่วนวันที่ 8-14 ให้มาพักที่ 3 เกาะ เกาะสมุย -เกาะพะงัน-เกาะเต่า ได้ แต่ทุกคนที่เข้ามาต้องทำการตรวจสอบการติดเชื้อเช่นเดียวกัน การตรวจดำเนินการแบบคู่ขนานไปกับ Phuket Sand Box

นอกจากนั้น ส่วนสถานประกอบการ ต้องเตรียมบุคลากร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยสถานประกอบการจะต้องได้ SHA+ ทั้งนี้ ทางปลัดกระทรวงท่องเที่ยว จะไปเจรจา กับทาง Bangkok Airways เรื่องเที่ยวบิน ภูเก็ต- สมุย- ภูเก็ต เพื่อเตรียมมาตรการเดินทาง( Sealed Flight) ให้ปลอดภัย ขณะนี้การดำเนินงานเป็นลักษณะควบคู่กัน โดยสมาคมท่องเที่ยวทั้ง 3 เกาะ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกัน โควิด- 19 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับเรื่องและจะจัดสรรวัคซีนให้ทั้ง 3 เกาะภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนและบุคลากรการท่องเที่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการเตรียมตัวเข้าร่วมในโครงการ Samui Sealed Route ที่จะประกาศใช้วันที่ 15 ก.ค.64 ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้ว

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง