TNN online ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ต่อด้วย mRNA ป้องกันโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ต่อด้วย mRNA ป้องกันโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์

ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ต่อด้วย mRNA ป้องกันโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์

ความหวังของมนุษยชาติ "ไบโอเทค" เผยผลงานวิจัยโรงเรียนแพทย์ของเมืองฮันโนเวอร์ หากฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าในเข็มแรก และตามมาด้วยวัคซีนประเภท mRNA ในเข็มที่ 2 ผลคือทำให้ภูมิคุ้มกันสูงมาก กันโควิดได้กลายพันธุ์ได้ทุกตัว

วันนี้ (22 มิ.ย.64) เฟซบุ๊ก Virology and Cell Technology Lab - BIOTEC ของห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ที่น่าจะเป็นความหวังให้กับมนุษยชาติ เพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กลายพันธุ์เรื่อย ๆ

ยุโรปทดลอง ฉีดวัคซีน 3 แบบ หลังพบว่าวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า มีปัญหาเรื่องลิ่มเลือด

ทั้งนี้ พบว่าวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า มีปัญหาในหลายประเทศในยุโรปจากการที่พบว่ามีลิ่มเลือด จึงจำกัดให้คนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีฉีดเท่านั้น และทำให้คนหนุ่มสาวที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าฯ ในเข็มแรก ต้องไปรับวัคซีนชนิดอื่น โดยเฉพาะของวัคซีนแบบ mRNA ของไฟเซอร์

จากนั้น ได้มีการทดลองจากโรงเรียนแพทย์ของเมืองฮันโนเวอร์ เยอรมนี ที่ได้ทำการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ

1. กลุ่มคนที่รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มเดียว

2. กลุ่มคนที่รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม

3. คนที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ต่อด้วยไฟเซอร์ โดยให้เข็มที่ 2 ภายใน 73-74 วัน หรือ 10 อาทิตย์

ผลการวิจัย ฉีดแอสตร้าฯ ต่อด้วยไฟเซอร์ ได้ผลดีมาก ภูมิขึ้นสูง

ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ต่อด้วย mRNA ป้องกันโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์

จากนั้น ทีมวิจัยได้นำผู้ทดลองมาตรวจหาภูมิคุ้มกัน ทั้งในรูปแบบแอนติบอดี้ยับยั้งไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ ทั้ง สายพันธุ์ดั้งเดิม อัลฟ่า (โควิดสายพันธุ์อังกฤษ) เบต้า (สายพันธุ์แอฟริกา) แกมม่า (โควิดสายพันธุ์บราซิล) แต่ไม่มีสายพันธุ์เดลต้า (โควิดสายพันธุ์อินเดีย) ตลอดจนดูการกระตุ้นของ T cell ด้วย

ผลการทดลองปรากฏว่า การฉีดวัคซีน mRNA เป็นเข็มที่ 2 ต่อจากวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า สามารถกระตุ้นการสร้างแอนติบอดี้ได้สูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ โดยการฉีดวัคซีน 2 เข็มต่างชนิดกัน เมื่อทดสอบกับไวรัสกลายพันธุ์ทั้ง 3 ชนิด ยังสูงเพียงพอในการยับยั้งเชื้อ แต่อาจจะลดลงมาบ้างในสายพันธุ์เบต้า แต่ไม่มากนัก

สรุปง่าย ๆ คือ การใช้วัคซีนโควิดที่เป็น mRNA (ไฟเซอร์, โมเดอร์นา) เป็นเข็มที่ 2 สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มาก และน่าจะรับมือไวรัสกลายพันธุ์ได้ทุกตัว

ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ระวังป้องกันโควิดสายพันธุ์เบต้าและแกมม่าไม่ดี

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ยังมีความน่ากังวลคือ การฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม มีผลอย่างดีในการในการยับยั้งโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์อัลฟ่า แต่กลับได้ผลที่ไม่ค่อยดีในการยับยั้งโควิดสายพันธุ์เบต้าและแกมม่า

ส่วนการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มเดียว ได้ผลดีกับการยับยั้งโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิม แต่น้อยเกินไปที่จะยับยั้งโควิดกลายพันธุ์ทุกตัว

ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ต่อด้วย mRNA ป้องกันโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง