เปิดแผนจัดสรรวัคซีน 10 ล้านโดสเดือน ก.ค. แต่ละจังหวัดรับเท่าไหร่เช็กเลย!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดแผนจัดสรรวัคซีน 10 ล้านโดสเดือน ก.ค. แต่ละจังหวัดรับเท่าไหร่เช็กเลย!

เปิดแผนจัดสรรวัคซีน 10 ล้านโดสเดือน ก.ค. แต่ละจังหวัดรับเท่าไหร่เช็กเลย!

ศบค. เปิดแผนจัดสรรวัคซีนโควิด-19 เป้าหมาย 10 ล้านโดส เดือน ก.ค. แต่ละจังหวัดรับเท่าไหร่เช็กเลย!

วันนี้( 18 มิ.ย.64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,058 ราย ประกอบด้วย

- ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 2,044 ราย

- ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 19 ราย โดยมีต้นทางจากเอธิโอเปีย 3 ราย มาเลเซีย 2 ราย ตุรกี 1 ราย และกัมพูชา 13 ราย โดยยังมีการลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ 5 ราย

- มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย ชาย 11 ราย หญิง 11 ราย อายุเฉลี่ย 32-95 ปี ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคมาจากโรคประจำตัว

เปิดแผนจัดสรรวัคซีน 10 ล้านโดสเดือน ก.ค. แต่ละจังหวัดรับเท่าไหร่เช็กเลย!

ในช่วงหนึ่งนพ.ทวีศิลป์ ยังได้รายงานถึงการจัดสรรและจัดหาวัคซีนโควิด-19 ว่า ที่ประชุม ศบค.พิจารณาแผนการจัดสรรและจัดหาวัคซีนโควิดในแต่ละจังหวัดตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ

โดยเริ่มจากการจัดสรรวัคซีนเดือนกรกฎาคม 2564 โดยเป้าหมายให้บริการวัคซีน 10 ล้านโดส

-พิจารณาจัดสรรวัคซีนดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองฉีดวัคซีนล่วงหน้าในระบบ “หมอพร้อม” คือ กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ต้องได้รับก่อน

-พิจารณาให้กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างน้อย 5 ล้านโดส ภายในเดือนกรกฎาคม

-พิจารณาให้ภูเก็ตได้รับวัคซีนเข็ม 2 อย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในกรกฎาคมเช่นกัน

1. พื้นที่สีแดงเข้ม จะเน้นจังหวัดที่มีการระบาดโควิดสูง คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี และ จังหวัดที่เปิดการท่องเที่ยว คือ ภูเก็ต

2. พื้นที่สีส้ม มี 23 จังหวัด เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือมีความเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภายหลังการระบาด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก หนองคาย สระแก้ว ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี(อ.เกาะสมุย) พังงา และกระบี่ ส่วนจังหวัดที่เหลือ 49 จังหวัดจะได้อีกระดับหนึ่ง

เปิดแผนจัดสรรวัคซีน 10 ล้านโดสเดือน ก.ค. แต่ละจังหวัดรับเท่าไหร่เช็กเลย!

สำหรับเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนในแต่ละจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 จากเป้าหมายวัคซีน 10 ล้านโดสในเดือนกรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 จังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดในระดับควบคุมสูงสุด เข้มงวด และจังหวัดเศรษฐกิจท่องเที่ยว 5 จังหวัด ได้วัคซีนร้อยละ 30 ดังนี้

-กรุงเทพมหานคร(รวม ทปอ. และประกันสังคม) จำนวน 2.5 ล้านโดส

-นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จำนวน 6 แสนโดส

-ภูเก็ต จำนวน 2 แสนโดส

กลุ่มที่ 2 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือมีความเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรอง รับสถานการณ์ภายหลังการระบาดจำนวน 23 จังหวัด ได้ร้อยละ 25 รวม 2.5

ล้านโดส (เฉลี่ยจังหวัดละ 1 แสนโดส)

กลุ่มที่ 3 จังหวัดที่เหลือของประเทศไทย 49 จังหวัด (เฉลี่ยจังหวัดละ 7 หมื่นโดส) ร้อยละ 35 จำนวน 3.5 ล้านโดส

กลุ่มที่ 4 อื่นๆ ได้แก่หน่วยฉีดส่วนกลาง องค์กรภาครัฐ และสำรองส่วนกลางสำหรับตอบโต้การระบาด ร้อยละ 10 จำนวน 1 ล้านโดส

เปิดแผนจัดสรรวัคซีน 10 ล้านโดสเดือน ก.ค. แต่ละจังหวัดรับเท่าไหร่เช็กเลย!

ข่าวแนะนำ