เปิดรายละเอียดงบ 2,800 ล้าน ไทยทุ่มพัฒนา "วัคซีนโควิด" ใช้เองในปท.

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดรายละเอียดงบ 2,800 ล้าน ไทยทุ่มพัฒนา "วัคซีนโควิด" ใช้เองในปท.

เปิดรายละเอียดงบ 2,800 ล้าน ไทยทุ่มพัฒนา วัคซีนโควิด ใช้เองในปท.

เพจ ไทยคู่ฟ้า เปิดงบ ประมาณกว่า 2,800 ล้านบาท ไทยทุ่มพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ใช้เองในประเทศ

วันนี้( 5 มิ.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้นำเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับงบ ประมาณกว่า 2,800 ล้านบาท เพื่อวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ไทยผลิตวัคซีนใช้เองได้ในระยะยาว

โดยระบุข้อความว่า "เปิดงบ 2,800 ล้าน ไทยทุ่มพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ใช้เองในประเทศ

เมื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่า โรคโควิด-19 น่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต คล้ายกับไข้หวัดใหญ่ที่วนเวียนมาทุกปี รัฐบาลจึงทุ่มงบประมาณกว่า 2,800 ล้านบาท เพื่อวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ไทยผลิตวัคซีนใช้เองได้ในระยะยาว

แบ่งเป็นงบชุดแรก 1,810.68 ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 จัดสรรให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ นำไปสนับสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ได้แก่

-พัฒนาและผลิตวัคซีนแบบ DNA โดย บ.ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด 650 ล้านบาท

-พัฒนาวัคซีนต้นแบบสำหรับเชื้อกลายพันธุ์ โดย สวทช. 200 ล้านบาท

-ทดสอบวัคซีนที่ผลิตในประเทศ โดย บ.ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด 160 ล้านบาท

-เตรียมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติเป็นสถานที่ผลิต และห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติ โดย ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 562 ล้านบาท

-เตรียมความพร้อมในการแบ่งบรรจุวัคซีน โดย องค์การเภสัชกรรม 156.8 ล้านบาท

-ขยายศักยภาพการผลิตระดับอุตสาหกรรม โดย บ.องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด 81.88 ล้านบาท

ถัดมาคือ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2563 อีก 995.03 ล้านบาท หน่วยงานผู้รับทุน ได้แก่

- ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 365 ล้านบาท

- บ.สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด 596.24 ล้านบาท เพื่อผลิตและส่งมอบวัคซีนให้รัฐบาลในมูลค่าเท่ากับทุนที่ได้รับ

- ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 33.79 ล้านบาท

โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนได้ มีความมั่นคงทางสุขภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถขึ้นเป็นศูนย์กลางในการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนของภูมิภาคได้ในอนาคต"

-

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง