TNN online สปสช. จ่ายชดเชย 4 แสน กรณีชายวัย 50 เสียชีวิตหลังรับวัคซีนโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สปสช. จ่ายชดเชย 4 แสน กรณีชายวัย 50 เสียชีวิตหลังรับวัคซีนโควิด-19

สปสช. จ่ายชดเชย 4 แสน กรณีชายวัย 50 เสียชีวิตหลังรับวัคซีนโควิด-19

สปสช. เขต 4 สระบุรี อนุมัติเงินช่วยเหลือชดเชยกรณีชายวัย 50 ชาวปทุมธานี มีอาการแน่นหน้าอกตลอด และเสียชีวิต หลังได้รับวัคซีน 5 วัน เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท

วันนี้ (3 มิ.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี จัดประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย จากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวานนี้ (2 มิ.ย.) โดยมี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรีเป็นประธานและดำเนินการประชุม มีอนุกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุม ประกอบด้วย พญ.ปองรัตน์ นิรมิตหาปัญญา นพ.สราวุธ ครองสัตย์ นางลักษณา ศังขชาต และ นายเอนก มณีนาค นายจักรินทร์ ฆ้องวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ สปสช.เขต 4 สระบุรี เป็นเลขานุการ

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวในที่ประชุมครั้งนี้ว่า การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีที่ประชาชนที่ฉีดวัคซีนแล้วได้รับความเสียหาย ได้รับผลกระทบหรือเสียชีวิต สามารถยื่นคำร้องได้ทันที ไม่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ เพราะเป็นการใช้หลักการช่วยเหลือเบื้องต้น ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด อาจเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัย และเมื่ออนุกรรมการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว ภายหลังหากพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก็จะไม่เรียกเงินคืนเนื่องจากถือว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งเป็นกลไกทางสังคมในการให้ความช่วยเหลือ ไม่ใช่กลไกทางการแพทย์ที่พิสูจน์สาเหตุ จึงต้องมีความรวดเร็วเพื่อบรรเทาผลที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณานั้น เมื่อคณะอนุกรรมการได้รับเรื่องแล้วนั้น จะพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือภายใน 5 วันหลังคณะอนุกรรมการมีมติ ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้เท่านั้น โดยมีเกณฑ์จ่ายในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท และกรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งจะช่วยเหลือจำนวนเท่าใดนั้น เป็นการพิจารณาของอนุกรรมการฯ ตามภาวะความรุนแรง

ในพื้นที่เขต 4 สระบุรี ซึ่งรับผิดชอบ 8 จังหวัดได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทองและนครนายก ได้มีการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงิน 469,500 บาท เป็นชาย 2 ราย และหญิง 6 ราย โดยส่วนใหญ่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 เจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาล 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 และเสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 อายุระหว่าง 23-50 ปี อายุน้อยสุด 23 ปี และอายุมากที่สุด 50 ปี  

สำหรับกรณีผู้ที่เสียชีวิต คือ นายสมชาย ม่วงวัง อายุ 50 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง รับวัคซีนที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับการประสานเรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ยื่นเรื่องส่งมายัง สปสช.เขต 4 สระบุรี โดยคณะอนุกรรมการพิจารณา มีความเห็นว่า ได้รับความเสียหาย เป็นอาการที่เกิดหลังจากการรับวัคซีน มีอาการแน่นหน้าอกตลอด และเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน 5 วัน และผู้ได้รับผลกระทบเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องเป็นผู้ดูแลบิดา มารดา และเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว จึงลงมติเสนอจ่ายเงินช่วยเหลือ 400,000 บาท

ทั้งนี้ หากประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สงสัยว่าจะมีอาการเจ็บป่วยที่มีเหตุจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงในกรณีที่เสียชีวิต ทั้งตัวผู้ฉีดวัคซีนหรือญาติสามารถยื่นคำร้องได้ที่โรงพยาบาลที่รับฉีดวัคซีน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงาน สปสช. ได้ทันที โดยจะมีคณะอนุกรรมการฯ ระดับพื้นที่พิจารณาคำร้อง หรือสามารถติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลได้ที่เฟซบุ๊ก สปสช.เขต 4 สระบุรี ตลอดเวลา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง