เตรียมเสนอเพิ่มงบฯ ค่าฉีดวัคซีนโควิดให้รพ. เป็น 40 บาท/ครั้ง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เตรียมเสนอเพิ่มงบฯ ค่าฉีดวัคซีนโควิดให้รพ. เป็น 40 บาท/ครั้ง

เตรียมเสนอเพิ่มงบฯ ค่าฉีดวัคซีนโควิดให้รพ. เป็น 40 บาท/ครั้ง

สปสช.เตรียมเสนอเพิ่มค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้โรงพยาบาลจากครั้งละ 20 บาท เป็น 40 บาท

วันนี้( 28 พ.ค.64) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ สปสช. ในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ ให้พิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคโควิด-19 จากเดิมที่จ่ายสำหรับบริการฉีดวัคซีนครั้งละ 20 บาท เป็น 40 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะระดมกำลังเข้ามาร่วมเป็นตัวแทนของรัฐในการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

โดยงบประมาณที่นำมาจ่ายให้แก่หน่วยบริการเป็นค่าฉีดวัคซีนนั้น จะนำมาจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ซึ่งเดิมกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 38 ล้านคน และได้งบประมาณรอบแรก จำนวน 760 ล้านบาท แต่เมื่อเพิ่มค่าบริการฉีด เป็น 40 บาท/ครั้ง จึงได้เสนอขอรับเงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ รอบใหม่ อีก 760 ล้านบาท ส่งผลให้รวมงบประมาณทั้งหมดสำหรับค่าฉีดวัคซีนอยู่ที่ 1,520 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินส่วนนี้ให้แก่โรงพยาบาลที่ดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงเวลา สปสช. จึงได้ทำหนังสือแจ้งยังกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการฉีดวัคซีนสำหรับการเบิกจ่ายค่าบริการ จาก Moph Immunization Center (MOPH IC) เพื่อนำไปประมวลผลและเบิกจ่ายในทุก ๆ ครึ่งเดือนต่อไปข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง