ครม.ไฟเขียวต่อ "พ.ร.ก. ฉุกเฉิน" ออกไปอีก 2 เดือน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ครม.ไฟเขียวต่อ "พ.ร.ก. ฉุกเฉิน" ออกไปอีก 2 เดือน

ครม.ไฟเขียวต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบขยายสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 2 เดือน สิ้นสุด 31 ก.ค.64

วันนี้ (25 พ.ค. 64) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้อง

ที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากยังมีความจำเป็นจะต้องใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต่อไป

เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติงานและการดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดอัตราการเสียชีวิตและปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรด้านสาธารณสุข และการดำเนินการอื่นๆ รวมถึงการบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชน เพื่อให้สถานการณ์ของประเทศกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง