เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด "รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม"

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด "รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม"

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิดเพิ่ม มีทั้ง "รถเมล์ - วัด - ตลาด - ห้าง -ปากคลองตลาด - แพลตตินั่ม" ใครไปเช็กด่วน!

วันนี้( 10 พ.ค.64) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ อัปเดตไทม์ไลน์สถานที่เสี่ยงโควิด-19 ระหว่าง 25 เมษายน-5 พฤษภาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 )

ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10

หากสงสัยหรือกังวลว่าตนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด? สามารถประเมินความเสี่ยงได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หรือติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ สายด่วน "สำนักอนามัย" โทร. 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม

เช็กด่วน! กทม.อัปเดตสถานที่เสี่ยงโควิด รถเมล์-ปากคลองตลาด-แพลตตินั่ม


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง