ขสมก.เปิดไทม์ไลน์ กระเป๋ารถเมล์สาย 4 ติดโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ขสมก.เปิดไทม์ไลน์ กระเป๋ารถเมล์สาย 4 ติดโควิด-19

ขสมก.เปิดไทม์ไลน์ กระเป๋ารถเมล์สาย 4 ติดโควิด-19

ขสมก.เผย มีพนักงานติดโควิดเพิ่ม 2 คน เป็นเจ้าหน้าประจำเขตเดินรถที่ 6 อู่บรมราชชนนี และพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 4 เร่งฉีดพ่นฆ่าเชื้อ พักใช้รถ และกักตัว ตรวจเชื่อคนใกล้ชิดตามมาตรการสาธารณสุข

*ภาพกราฟฟิกจากแฟ้ม

วันนี้ (26 เม.ย.64) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล เขตการเดินรถที่ 6 เพศชาย อายุ3 ปี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เขตการเดินรถที่ 6 อู่บรมราชชนนี ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาเมื่อเวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้รออยู่ที่บ้าน โดยจะนำรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 26 เมษายน 2564

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 6 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังต่อไปนี้

1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2. พนักงานผู้ติดเชื้อ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะทำงาน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง

โดยไทม์ไลน์ของพนักงานผู้ติดเชื้อฯสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 11 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 12 - 13 เมษายน 2564 อาศัยอยู่ที่บ้านพัก ตั้งอยู่ที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ขณะพักอาศัยอยู่ที่บ้านพัก ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวที่อื่น

วันที่ 14 เมษายน 2564 เดินทางกลับที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ และพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเวลา 09.00 น. เดินทางไปอู่ไร่ขิง เวลา 11.00 น. เดินทางกลับอู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้านในเวลา 13.00 น.

วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้านในเวลา 16.30 น.

วันที่ 17 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ เวลา 17.30 น. เดินทางไปรับช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 3 คน ณ อู่ซ่อมรถยนต์ ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนพรานนก ต่อมาเวลา 20.30 น. เดินทางไปซื้อของที่โฮมโปร สาขาเพชรเกษม เวลา 23.00 น. เดินทางไปส่งช่างซ่อมเครื่องยนต์ที่อู่ซ่อมรถ และกลับถึงบ้าน ในเวลา 24.00 น.

วันที่ 18 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี เวลา 15.00 น. เดินทางไปสอบพยาน ณ ร้านอัดรูป มาสเตอร์ ฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.30 น.

วันที่ 20 - 22 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี

และเดินทางกลับบ้านในเวลา 16.30 น.

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี เวลา 08.30 น. พนักงานเริ่มมีไข้ ต่อมาเวลา 10.00 น. พนักงานมีไข้ขึ้นสูง จึงขออนุญาตหัวหน้างานเดินทางกลับบ้าน

วันที่ 24 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ เวลา 12.30 น. เดินทางไปพบแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 15.20 น.

วันที่ 25 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ เวลา 08.30 น. เดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เวลา 10.30 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ และเดินทางกลับบ้าน หลังจากได้รับการตรวจหาเชื้อแล้วเสร็จ ระหว่างทางได้แวะรับประทานอาหาร ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเอก วัดศาลาแดง ต่อมาเวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานรออยู่ที่บ้าน โดยจะนำรถพยาบาลมารับ

ไปรักษาตัวที่ศูนย์ฯ ในวันที่ 26 เมษายน 2564

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. รถพยาบาลมารับพนักงานไปรักษาตัวที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ผู้ติดเชื้อเป็นเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด นอกจากนี้ องค์การได้ทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถยนต์ส่วนกลาง ของเขตการเดินรถที่ 6 รวมถึงห้องทำงาน และบริเวณโดยรอบสถานที่ทำการ

4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ให้พนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


นอกจากนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 4 ว่าพนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 4 เพศชาย อายุ 37 ปี (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย) ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ศูนย์กีฬาเวชศาสตร์สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัว ที่โรงพยาบาลสนาม โรงแรมรอยัล คิงส์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 26 เมษายน 2564

โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 16 - 17 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 4 หมายเลข 4 – 80349 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 18 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 19 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 4 หมายเลข 4 – 80349 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.40 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที โดยพนักงานเริ่มมีอาการเวียนหัวและเจ็บคอ

วันที่ 20 - 21 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 4 หมายเลข4 – 80349 ตั้งแต่เวลา 13.45 – 21.15 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 22 เมษายน 2564 พนักงานมีอาการเวียนหัวและเจ็บคอ จึงเดินทางไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ศูนย์กีฬาเวชศาสตร์สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง หลังการตรวจเสร็จสิ้น ได้เดินทางมาทำงาน โดยปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 4 หมายเลข 4 – 80349 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. พนักงานได้เดินทางไปรับประทานอาหารที่บ้านของญาติ บริเวณตลาดคลองเตย หลังจากนั้นได้เดินทางมาทำงาน โดยปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 4 หมายเลข 4 – 80349 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 22.15 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 10.00 น. พนักงานได้เดินทางไปรับประทานอาหารที่บ้านของญาติ บริเวณตลาดคลองเตย ต่อมาเวลา 12.30 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงแจ้งหัวหน้างานเพื่อขออนุญาตกักตัวอยู่ที่บ้าน และรอรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวในวันที่ 26 เมษายน 2564

วันที่ 25 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 26 เมษายน 2564 รถพยาบาลมารับพนักงาน ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม โรงแรมรอยัล คิงส์ จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกะบ่าย ซึ่งเป็นกะสุดท้ายของแต่ละวัน จึงไม่มีพนักงานขับรถคนใดนำรถไปขับต่อ อีกทั้ง เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสารธรรมดา สาย 4 จำนวน 1 คัน ที่พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่คือ รถโดยสารหมายเลข 4 – 80349 เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึง อู่จอดรถและท่าปล่อยรถโดยสาร

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการตรวจสอบ พบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อ จึงให้พนักงานขับรถโดยสารดังกล่าวหยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง