10 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุด ประจำวันที่ 26 เม.ย.2564

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

10 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุด ประจำวันที่ 26 เม.ย.2564

10 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุด ประจำวันที่ 26 เม.ย.2564

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิด 10 อันดับ จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด พบ "กรุงเทพฯ" อันดับหนึ่ง ติดเชื้อใหม่ 901 ราย รองลงมา "สมุทรปราการ" และ "ชลบุรี"

วันนี้ (26 เม.ย.64) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดเผย 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด ประจำวันที่ 26 เม.ย.2564 ได้แก่

อันดับที่ 1 จ.กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อรายใหม่ 901 ราย ยอดสะสม 9,076 ราย

อันดับที่ 2 จ.สมุทรปราการ ติดเชื้อรายใหม่ 110 ราย ยอดสะสม 1,176 ราย

อันดับที่ 3 จ.ชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 104 ราย ยอดสะสม 1,963 ราย

อันดับที่ 4 จ.นนทบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 97 ราย ยอดสะสม 1,248 ราย

อันดับที่ 5 จ.เชียงใหม่ ติดเชื้อรายใหม่ 84 ราย ยอดสะสม 3,232 ราย

อันดับที่ 6 จ.สุราษฎร์ธานี ติดเชื้อรายใหม่ 61 ราย ยอดสะสม 471 ราย

อันดับที่ 7 จ.สมุทรสาคร ติดเชื้อรายใหม่ 56 ราย ยอดสะสม 709 ราย

อันดับที่ 8 จ.นครปฐม ติดเชื้อรายใหม่ 48 ราย ยอดสะสม 392 ราย

อันดับที่ 9 จ.สงขลา ติดเชื้อรายใหม่ 38 ราย ยอดสะสม 488 ราย

อันดับที่ 10 จ.เพชรบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 32 ราย ยอดสะสม 350 ราย

10 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุด ประจำวันที่ 26 เม.ย.2564

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง