องค์การเภสัชกรรมชี้แจงวัคซีนโควิดซิโนแวคที่นำมาฉีดไม่ได้หมดอายุ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

องค์การเภสัชกรรมชี้แจงวัคซีนโควิดซิโนแวคที่นำมาฉีดไม่ได้หมดอายุ

องค์การเภสัชกรรมชี้แจงวัคซีนโควิดซิโนแวคที่นำมาฉีดไม่ได้หมดอายุ

องค์การเภสัชกรรมชี้แจงวัคซีนโควิดซิโนแวค ที่นำมาฉีดไม่ได้หมดอายุ ชี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

วันนี้ (23เม.ย.64) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แถลงชี้เเจงภายหลังสื่อสังคมออนไลน์แชร์ภาพวันหมดอายุที่ระบุข้างกล่องวัคซีนซิโนแวค พบว่าหมดอายุ ระบุว่า เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยวัคซีนที่นำมาฉีดให้ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้หมดอายุ แต่เพราะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขึ้นทะเบียนยากำหนดไว้ที่ 6 เดือน เท่านั้น จึงได้มีการประสานกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนซิโนแวคได้ปรับวันที่ของล็อตยา ซึ่งปรับได้เฉพาะล็อตที่ 2 800,000 โดสเท่านั้น


ขณะที่ ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม อธิบายว่า เมื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีนไม่สามารถเปลี่ยนวันหมดอายุได้ องค์การเภสัชกรรมจึงมีการหารือ จนได้แนวทางปฏิบัติ โดยจะทำสติ๊กเกอร์ปิดทับในส่วนของวันผลิต และวันหมดอายุ ที่บริษัทผู้ผลิตระบุวันหมดอายุ 3 ปี หลังจากวันผลิต เป็นหมดอายุหลังผลิต 6 เดือน แต่เพราะความต้องการจะกระจายวัคซีนให้ทันเวลา ไม่สามารถปิดสติ๊กเกอร์ได้ทัน จึงเปลี่ยนเป็นคิวอาร์โค้ดแทนให้สแกนแทน ซึ่งเมื่อสแกนจะเห็นเอกสารกำกับยา ที่ระบุชัดเจนว่า มีอายุ 6 เดือน นับตั้งแต่วันผลิต พร้อมทั้งยังทำฉลากวัคซีนใหม่แปะทั้ง 4 ด้านของกล่อง ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพวัคซีน


ส่วนประเด็นที่มีการขีดฆ่าวันหมดอายุวัคซีนที่กล่อง นพ.วิฑูรย์ ยืนยันว่า ไม่ได้เกิดจากการกระทำขององค์เภสัชกรรม ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ออกจากองค์การเภสัชกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง