ศบค.ชุดเล็กเคาะแล้วยังไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศบค.ชุดเล็กเคาะแล้วยังไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง

ศบค.ชุดเล็กเคาะแล้วยังไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง

ศบค.ชุดเล็กลงมติคงระดับพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามเดิม ไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง

วันนี้ (7 เม.. 64 ) ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ชุดเล็ก มีมติให้คงระดับพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามเดิม คือ ยังไม่มีพื้นที่ควบคุมสุงสุด หรือพื้นที่สีแดง นอกจากนี้ ศบค.ชุดเล็ก ยังมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นผู้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

ศบค.ชุดเล็กเคาะแล้วยังไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง

ศบค.ชุดเล็กเคาะแล้วยังไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง