ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ "รพ.เจ้าพระยายมราช" ติดเชื้อหลายราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ "รพ.เจ้าพระยายมราช" ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

เปิดไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ 16 ราย พบ นศ.แพทย์ฝึกงาน - บุคลากร - แม่บ้านในรพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

วันนี้( 6 เม.ย.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 16 ราย เป็นรายที่ 43-58 พบนักศึกษาแพทย์ฝึกงาน บุคลากร แม่บ้านในโรงพยาบาล ติดหลายราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย

ไทม์ไลน์โควิดสุพรรณฯ รพ.เจ้าพระยายมราช ติดเชื้อหลายราย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง