TNN online www.เราชนะ.comไม่โปร่งใสคลังพร้อมตัดสิทธิ์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

www.เราชนะ.comไม่โปร่งใสคลังพร้อมตัดสิทธิ์

www.เราชนะ.comไม่โปร่งใสคลังพร้อมตัดสิทธิ์

คลังออกออกโรงเตือนร้านค้าเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" โก่งราคาสินค้า-ประชาชนทุจริตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขพร้อมดำเนินคดีตามกฏหมาย ย้ำกลุ่มพิเศษรับโอนเงินครั้งแรก 6,000 บาท 19 มี.ค.นี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของประชาชนหรือผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ  โดยมีพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเราชนะ เช่น การแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสด การขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น


ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ประสานขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและตรวจสอบ โดยหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของร้านค้า และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนในการรักษาสิทธิ์ของตนเอง และขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการเราชนะ


อย่างไรก็ตาม  ประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการเราชนะ  สามารถแจ้งเบาะแส รวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการเราชนะ ทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail): [email protected]


สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 6,000 บาท ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวได้ที่ร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถติดต่อสาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย หากประสงค์จะกำหนดรหัส 6 หลัก (PIN Code) เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวแทนการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง