TNN online อัปเดตล่าสุด จุดฉีดวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" ฟรี มีที่ไหนบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อัปเดตล่าสุด จุดฉีดวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" ฟรี มีที่ไหนบ้าง

อัปเดตล่าสุด จุดฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์-โมเดอร์นา ฟรี มีที่ไหนบ้าง

อัปเดตล่าสุด จุดฉีดวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" ฟรี มีที่ไหนบ้าง ทั้งเปิดให้ลงทะเบียนจองและรับวอล์คอิน

นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นมา โรคโควิด-19 ได้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558  จากสถานการณ์โรคโควิด-19 มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิดลดลง พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตยังไม่เคยได้รับวัคซีน 

ดังนั้น ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์จะไม่ปลอดภัย อาจติดเชื้อเสียชีวิตได้ ย้ำเตือนให้ลูกหลานนำผู้สูงอายุในบ้านไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลของรัฐหรือ ศูนย์ฉีดวัคซีนในจังหวัด และหากเป็นผู้ป่วยติดบ้านหรือติดเตียง สามารถที่จะแจ้งให้ อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปฉีดวัคซีนให้ที่บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

เชิญฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 3 และ 4 ฟรี

ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทุกสัญชาติ 

เปิดจองผ่านแอป QueQ  และรับวอล์คอิน (Walk in)

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 

สำหรับอายุ 5 ปีขึ้นไป ผู้ประสงค์รับวัคซีนสามารถเข้ารับบริการได้ 

โดยจะจองผ่านแอป QueQ  และรับวอล์คอิน (Walk in) 

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

อัปเดตล่าสุด จุดฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์-โมเดอร์นา ฟรี มีที่ไหนบ้างสถาบันโรคผิวหนัง

จุดฉีดวัคซีนต่อ ณ สถาบันโรคผิวหนัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถรับบริการได้ที่สถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยจะเปิดให้บริการในวันเสาร์ ที่ 1, 8, 29 ตุลาคม  2565

(ยกเว้นวันเสาร์ที่ 15 และ 22 ตุลาคม 2565 งดบริการ 

เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง วันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องประชุมชั้น 20  เวลาทำการ 9.00 -15.00 น.

เปิดให้บริการทั้งรูปแบบจองคิวล่วงหน้า และลงทะเบียน ณ จุดฉีด (walk in) คนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทุกเข็ม

ชนิดวัคซีนที่มีให้บริการคือ ไฟเซอร์ฝาสีม่วง, ไฟเซอร์ฝาสีส้ม

จองคิวฉีดล่วงหน้าได้ที่ >> https://covid19.iod.go.th/vaccine

หมายเหตุ

- ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในภาพรวมทั่วโลกมีแนวโน้มดีขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยมีผู้ป่วยรายใหม่และแนวโน้มผู้เสียชีวิตลดลงและประเทศไทยได้ปรับให้โรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

- แม้จำนวนการรับวัคซีนในภาพรวมจะเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าไว้ แต่วัคซีนยังมีความจำเป็นในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว (กลุ่ม608) 

- กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้การวัคซีนหลังจากนี้ จะปรับมาฉีดวัคซีนในสถานพยาบาล ตามแต่ละคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด ฟรีตามความสมัครใจ

สามารถสอบถามการให้บริการวัคซีนจากสถานบริการใกล้บ้าน

***** สถาบันโรคผิวหนัง ตั้งอยู่ เลขที่ 456 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แผนที่ >>  https://bit.ly/IODmap

อัปเดตล่าสุด จุดฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์-โมเดอร์นา ฟรี มีที่ไหนบ้าง


กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด19 ทุกเข็ม เฉพาะชนิดโมเดอร์นา รอบพิเศษ วันพรุ่งนี้ (ศุกร์ 7 ต.ค.65) เวลา 09.00-14.00 น. 

บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

อัปเดตล่าสุด จุดฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์-โมเดอร์นา ฟรี มีที่ไหนบ้าง


ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ