TNN online ศบค.ยกเลิกกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด ให้สังเกตอาการ 10 วัน ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศบค.ยกเลิกกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด ให้สังเกตอาการ 10 วัน ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ

ศบค.ยกเลิกกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด ให้สังเกตอาการ 10 วัน ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ

ศบค.มีมติปรับแนวทางปฏิบัติ ยกเลิกกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน และตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่เมื่อวานนี้ (20 พ.ค.65) 

โดยระบุว่า ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบปรับมาตรการการกักตัวในส่วนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากเดิมให้กักตัว 5 วัน สังเกตอาการอีก 5 วัน เปลี่ยนเป็นไม่ต้องกักตัว แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 10 วัน ให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ

สำหรับแนวทางการจัดการผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีดังนี้

นิยาม "ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง" หมายถึง ผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก หรือไม่ได้ใส่ Personal Protective Equipment (PPE) ตามมาตรฐานตลอดช่วงเวลาที่มีการสัมผัส ดังต่อไปนี้

- ใกล้ชิด/พูดคุย กับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที (หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย) ตั้งแต่ 2-3 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย หรือขณะมีอาการ

- อยู่ในสถานที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเทมากนัก ร่วมกับผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 นานกว่า 30 นาที ไปทำงานได้ แยกพื้นที่กับผู้อื่น

ทั้งนี้ แนวทางการจัดการ คือ ให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน (ไม่กักตัว) และตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ ดังนี้

1.ไปทำงานได้ แยกพื้นที่กับผู้อื่น

2.ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention

3.งดไปสถานที่สาธารณะ

4.งดร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

5.งดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น

ยกเว้น กลุ่มผู้ดูแลสัมผัสใกล้ชิดกลุ่ม 608 และเด็กเล็ก ให้ "งด" การอยู่ใกล้ชิดกลุ่มดังกล่าวอย่างน้อย 10 วัน และตรวจ ATK ในวันที่ 5 และ 10 หลังสัมผัสครั้งสุดท้าย หรือ เมื่อมีอาการป่วย

หากพบติดเชื้อด้วย ATK / RT-PCR ให้ลงทะเบียน โทร. 1330 สปสช. เพื่อรับการดูแลแบบผู้ป่วยนอกและ แยกกักตนเอง (Outpatient with Self Isolation)


ภาพจาก TNN ONLINEข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง