TNN online ควรตรวจ ATK กี่ครั้ง-ห่างกันกี่วัน หลังเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ควรตรวจ ATK กี่ครั้ง-ห่างกันกี่วัน หลังเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด

ควรตรวจ ATK กี่ครั้ง-ห่างกันกี่วัน หลังเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด

แนวปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ควรตรวจ ATK เช็กผลกี่ครั้ง-ห่างกันกี่วัน หลังใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโรคโควิด-19

ใครเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง

ไม่สวมหน้ากากอนามัย และทานอาหาร

ดื่มสุรา อยู่ในสถานที่ระบบปิด ร่วมกับ

ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ผลตรวจด้วย ATK เป็นบวก)

ผู้ติดเชื้อยืนยัน (ผลตรวจด้วย RT-PCR เป็นบวก)

กักตัวที่บ้าน 7 วัน

- ตรวจสอบอาการป่วยทุกวัน

ตรวจ ATK ครั้งที่ 1

วันที่ 5-6 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย

สังเกตอาการตนเอง 3 วัน

- ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น

- หากไปทำงาน แยกพื้นที่กับผู้อื่น

- ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention

- เลี่ยงไปสถานที่สาธารณะ

- เลี่ยงใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น

ตรวจ ATK ครั้งที่ 2

วันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย

ควรตรวจ ATK กี่ครั้ง-ห่างกันกี่วัน หลังเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด





ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ภาพจาก  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง