TNN online ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดข้อดี-ข้อเสีย การฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดข้อดี-ข้อเสีย การฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดข้อดี-ข้อเสีย การฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิดข้อดี-ข้อเสียการฉีด "วัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง" ทางเลือกเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษ ย้ำประชาชนเลือกได้เป็นไปด้วยความสมัครใจ

วันนี้ (6 ก.พ.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้มีมติเห็นชอบการฉีดวัคซีนเข้าในชั้นผิวหนัง รวมทั้งล่าสุด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้เพิ่มทางเลือกในการฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น" วัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 ด้วยการ "ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง" ด้วย

ล่าสุด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดเผยถึง "ข้อดี-ข้อเสีย" ทางเลือกเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก "CVC กลางบางซื่อ" โดยระบุว่า ทางเลือกเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 3, 4) เป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยมี 2 รูปแบบ คือ

1. "ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส" ขนาดยา 15 mcg/dose (0.15 ml)

2. "ฉีดเข้าชั้นผิวหนังขนาดยา" ขนาดยา 10 mcg/dose(0.1 ml)

ข้อดี

ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิฯ ใกล้เคียงกับรูปแบบปกติเต็มโดส แต่จะมีอาการไม่พึงประสงค์เชิงระบบเช่น มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้อยกว่ารูปแบบปกติ

ข้อเสีย

การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง อาจจะมีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดมากกว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

นอกจากนี้ สำหรับการฉีดในรูปแบบดังกล่าว จะปรากฏใน "หมอพร้อม" โดยจะได้รับใบรับรองวัคซีนตามปกติ แต่รายละเอียดประเภทการฉีดและขนาดความแรงวัคซีนที่ได้รับจะปรากฏเฉพาะในฐานข้อมูลของศูนย์ฯ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การเข้ารับบริการฉีดเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษ "เป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ" โดยผู้รับบริการต้องแจ้งความประสงค์ฉีด ที่เจ้าหน้าที่คัดกรองทุกครั้ง เพื่อเจ้าหน้าที่จะนำท่านไปที่จุดบริการที่จัดไว้เฉพาะ สำหรับจุดบริการรูปแบบพิเศษอยู่ที่โซนประตู 2 ซึ่งแยกต่างหาก จากจุดให้บริการปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารวัคซีน

ประชาชนสามารถเริ่มเลือกฉีดรูปแบบพิเศษตามความสมัครใจได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป.

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดข้อดี-ข้อเสีย การฉีด วัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง

ข้อมูลจาก CVC กลางบางซื่อ

ภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง