TNN online รีบเลย! เปิดลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3-4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ" เลือกวันเวลาฉีดได้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รีบเลย! เปิดลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3-4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ" เลือกวันเวลาฉีดได้

รีบเลย! เปิดลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3-4 ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ เลือกวันเวลาฉีดได้

นนทบุรี ประกาศเปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3-4 "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ" เลือกวันเวลาฉีดได้ เช็กเงื่อนไขด่วนเลย

วันนี้( 26 ม.ค.65) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศเชิญชวนลงทะเบียนวัคซีนโควิด เข็ม 3 และ 4 booster shots กับระบบใหม่ นนท์พร้อม plus เปิดลงทะเบียนวันนี้ จนกว่ารอบนั้นๆ จะเต็มผ่าน https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontpp/ โดยเริ่มฉีดวันที่ 3, 4, 10, 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารหอประชุมวัดไทรใหญ่ เวลา 08.00-14.00 น.

เงื่อนไขรับวัคซีน

- เข็ม 3️ AstraZeneca

ไม่จำกัดสัญชาติ ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย ท่านจะได้รับวัคซีน Astra เป็นเข็มที่ 3 ท่านจะต้องเคยได้รับ 

SP+SP ครบ 1 เดือน 

SV+SV ครบ 1 เดือน 

SV/SP+AZ ครบ 3 เดือน มาก่อน 

- เข็ม 3️ Pfizer

สำหรับคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย ท่านจะได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ 3 ท่านจะต้องเคยได้รับ

AZ+PZ ครบ 6 เดือน 

SV/SP+PZ ครบ 3 เดือน 

AZ+AZ ครบ 3 เดือน 

PZ+PZ ครบ 6 เดือน มาก่อน

- เข็ม4️ Pfizer

สำหรับคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย ท่านจะได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ 4 ท่านจะต้องเคยได้รับ 

- SV1 +SV2+PZ3 หรือ SP1 +SP2+PZ3 มาก่อน (โดยเข็ม 4 ต้องห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน)

- เข็ม 4️ AstraZeneca

สำหรับคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย ท่านจะได้รับวัคซีน AstraZeneca  เป็นเข็มที่ 4 ท่านจะต้องเคยได้รับ SV1+SV2+AZ3 หรือ SP1 +SP2+AZ3  มาก่อน 

(โดยเข็ม 4 ต้องห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน) SV=Sinovac SP=Sinopharm AZ=AstraZeneca PZ=Pfizer


ภาพจาก AFP/TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง