TNN online ศูนย์เอราวัณ กทม. เพิ่มศักยภาพรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด เพิ่มคู่สายด่วน 1669

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศูนย์เอราวัณ กทม. เพิ่มศักยภาพรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด เพิ่มคู่สายด่วน 1669

ศูนย์เอราวัณ กทม. เพิ่มศักยภาพรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด เพิ่มคู่สายด่วน 1669

ศูนย์เอราวัณ กทม. เพิ่มศักยภาพรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มคู่สายด่วน 1669 เป็น 60 คู่สาย

วันนี้ (11 ม.ค.65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการดำเนินงานของศูนย์เอราวัณ (1669) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ว่า

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ที่อาจมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น

และเพิ่มศักยภาพการนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามกทม. หรือศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI)

หรือโรงพยาบาลในกรณีที่มีผู้ป่วยแสดงอาการหรือมีอาการรุนแรง กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์เอราวัณ (1669) สำนักการแพทย์ ได้ยกระดับการนำส่งผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาล

โดยศูนย์เอราวัณ 1669

-เพิ่มจำนวนคู่สายด่วนจากเดิม 30 คู่สาย เป็น 60 คู่สาย ภายในสัปดาห์หน้า

-พร้อมจัดเจ้าหน้าที่บริการรับสายตลอด 24 ชั่วโมง

-มีเป้าหมายนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาภายใน 1 วันโดยไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้าง

-ปรับปรุงศักยภาพการรับ-ส่งผู้ป่วย โดยร่วมกับเครือข่าย อาทิ เทศกิจ 50 เขต เจ้าหน้าที่ทหาร อาสาสมัคร มูลนิธิต่างๆ ทำให้รับ-ส่งผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น

จากเดิมสามารถรับผู้ป่วยได้วันละ 150 คน เพิ่มเป็นวันละ 300 คน โดยรถ 1 คัน จะรับผู้ป่วยวันละ 2 รอบๆ ละ 3 คน
ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง