TNN online กทม.เปิดหลักเกณฑ์จัดงานเลี้ยง-งานแต่ง-สัมมนา ต้องปฏิบัติอย่างไรเช็กที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กทม.เปิดหลักเกณฑ์จัดงานเลี้ยง-งานแต่ง-สัมมนา ต้องปฏิบัติอย่างไรเช็กที่นี่

กทม.เปิดหลักเกณฑ์จัดงานเลี้ยง-งานแต่ง-สัมมนา ต้องปฏิบัติอย่างไรเช็กที่นี่

กทม.เปิดหลักเกณฑ์จัดงานเลี้ยงสังสรรค์-งานแต่ง-สัมมนา เพื่อควบคุมไม่ให้เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ต้องปฏิบัติอย่างไรเช็กที่นี่

วันนี้ (10ม.ค.65) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เผยแพร่ข้อมูลการควบคุมงานเลี้ยงไม่ให้เป็นคลัสเตอร์ใหม่ โดยระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มการระบาดระลอกใหม่

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการชุมเมื่อวันที่ 7 ม.ค.65 ได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับมาตรการการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เช่น งานแต่งงาน การจัดประชุม สัมมนา

โดยให้ผู้จัดและเจ้าของสถานที่จัดเลี้ยง ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 45 อย่างเคร่งครัด

ประกอบด้วย

ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด เช่น

การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน

การให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

การจัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อการระบายอากาศ

การจัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุดโดยให้ลดการดื่มกินให้น้อยที่สุด

และการเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้แออัด

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

กทม.เปิดเกณฑ์จัดงานเลี้ยง-งานแต่ง-สัมมนา ต้องปฏิบัติอย่างไรเช็กที่นี่ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร

ภาพจาก กรุงเทพมหานคร / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง