TNN online เชียงใหม่ ตรวจโควิดในหน่วยงานราชการ 25 อำเภอ พบติดเชื้อ 29 ราย!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เชียงใหม่ ตรวจโควิดในหน่วยงานราชการ 25 อำเภอ พบติดเชื้อ 29 ราย!

เชียงใหม่ ตรวจโควิดในหน่วยงานราชการ 25 อำเภอ พบติดเชื้อ 29 ราย!

จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทั้ง 25 อำเภอ พบผู้มีผลบวก 29 ราย จากการตรวจทั้งหมด 22,560 ราย

วันนี้( 5 ส.ค.65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา โดยให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่บุคลากรในสังกัดและแสดงผลก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ภายหลังเทศกาลปีใหม่ 2 ครั้ง คือในวันที่ 4 มกราคม และวันที่ 10 มกราคม 2565 พร้อมทั้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลการจัดเก็บและทำลายขยะติดเชื้อให้ถูกต้องตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด

โดยเมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา ส่วนราชการ ทั้งที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ไปจำนวนทั้งสิ้น 22,560 ราย พบผู้มีผลบวก 29 ราย และส่งตรวจแบบ RT - PCR ซ้ำอีกครั้งอยู่ระหว่างรอผล พร้อมให้ดำเนินการกักตัวทั้ง 29 รายแล้ว

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้แจ้งให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work Form Home) ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน พร้อมกำชับ กวดขันให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting ในสถานประกอบการที่เปิดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรค
ภาพจาก ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง