TNN online (คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 26 บังหมาน นักอนุรักษ์ แนวคิดสร้างธุรกิจชุมชน

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 26 บังหมาน นักอนุรักษ์ แนวคิดสร้างธุรกิจชุมชน

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 26 บังหมาน นักอนุรักษ์ แนวคิดสร้างธุรกิจชุมชน

สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ “บังหมาน” นายกสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักอนุรักษ์ตัวยง เพราะยึดหลัก อนุรักษ์เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ อนุรักษ์กินได้ และอนุรักษ์มีรายได้ จนนำพาสมาคมฯ ก้าวข้ามวิกฤตปัญหาสัตว์น้ำในทะเล และเรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ ต่อยอดสินค้าแปรรูป และสร้างมูลค่าให้กับชุมชน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง