TNN online (คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 17 วิยะ ปูไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 17 วิยะ ปูไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 17 วิยะ ปูไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน

ในพื้นที่พุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบริษัทแปรรูปเนื้อปูม้าตั้งอยู่ ความน่าสนใจคือ พนักงานในบริษัท เป็นชาวบ้านในชุมชน ภรรยาแกะเนื้อปู ส่วนสามีออกหาปูในทะเล และส่งจำหน่ายที่โรงงานนี้ สร้างอาชีพและรายได้ให้คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกัน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง