TNN online เริ่มพรุ่งนี้ เปิดขายพันธบัตรฯรุ่น "ออมไปด้วยกัน" ขั้นต่ำเพียง 100 บาทก็ซื้อได้

TNN ONLINE

Wealth

เริ่มพรุ่งนี้ เปิดขายพันธบัตรฯรุ่น "ออมไปด้วยกัน" ขั้นต่ำเพียง 100 บาทก็ซื้อได้

เริ่มพรุ่งนี้ เปิดขายพันธบัตรฯรุ่น ออมไปด้วยกัน ขั้นต่ำเพียง 100 บาทก็ซื้อได้

ธนาคารกรุงไทย เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “ออมไปด้วยกัน” ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท เริ่ม 15 พ.ย.นี้

วันนี้ (14พ.ย.64) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 2564 กระทรวงการคลังจะเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกัน วงเงิน 8 หมื่นล้านบาท รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนมาลงทุนเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มการออมที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้ผลตอบแทนดี โดยช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย สะดวกในการเลือกลงทุน

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมในรูปแบบต่างๆ จึงมีการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์การเงินของภาครัฐ ช่องทางการอำนวยความสะดวกในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวงเงิน 8 หมื่นล้านบาท ครั้งนี้กระทรวงการคลังก็ได้เน้นจำหน่ายให้แก่ประชาชนรายย่อย 6.5 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือ 1.5 หมื่นล้านบาทจำหน่ายแก่นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร

พันธบัตรออมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังจะจำหน่ายครั้งนี้แบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ คือ อายุ 5 ปี และ 10 ปี ช่องทางการจำหน่ายแยกเป็น 2 ส่วน

รายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 จำหน่ายในวอลเล็ต สะสมบอร์ดมั่งคั่ง(สบม.)บนแอพพลิเคชันเป๋าตัง วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2564 โดยพันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี จ่ายดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได ปีที่1 ร้อยละ 1.5 ต่อปี ปีที่2-4 ร้อยละ 2 ต่อปี และ ปีที่5 ร้อยละ3 ต่อปี เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.10 ต่อปี ส่วนรุ่นอายุ10 ปี จ่ายดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได ปีที่ 1-3 ร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่4-5 ร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่6-9 ร้อยละ 3.50 ต่อปี และปีที่10 ร้อยละ 4 ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท - 10 ล้านบาท

โดยคุณสมบัติผู้ซื้อเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่กรณีผู้เยาว์เมื่อลงทะเบียนในวอลเล็ตสบม. บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตังแล้วต้องไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองที่สาขาธนาคารกรุงไทยสำหรับการซื้อครั้งแรก

ส่วนที่ 2 จำหน่ายให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 70,000 ล้านบาท ลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

โดยจะแยกเป็นการจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปก่อนในวงเงิน 5.5 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 อัตราดอกเบี้ยทั้งรุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี และรอบการจ่ายดอกเบี้ยเหมือนกับผู้ลงทุนผ่านแอพพลิชั่นเป๋าตัง โดยประชาชนที่สนใจสามารถลงทุนผ่านทั้งเคาน์เตอร์ธนาคาร อินเตอร์เน็ตแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งของธนาคารทั้ง 4 แห่ง คุณสมบัติผู้ลงทุนเช่นเดียวกับการลงทุนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หากเป็นผู้เยาว์ต้องมีบัญชีธนาคารตัวแทนจำหน่ายและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

ส่วนที่เหลือ 1.5 หมื่นล้านบาทจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร มีเฉพาะรุ่นอายุ 10 ปี เปิดจำหน่ายตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 2564 ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.20 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจำหน่ายเฉพาะช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง 4 แห่ง

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กระทรวงการคลังมีแผนออกพันธบัตรออมทรัพย์ในปีงบประมาณ 2565 รวม 1.5 แสนล้านบาท รอบนี้ออกพันธบัตร 8 หมื่นล้านบาทแล้ว ส่วนอีก 7 หมื่นล้านบาท จะออกจำหน่ายช่วงเดือน พฤษภาคม-กันยายน 2565


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง