TNN online เปิดมาตรการเยียวยา "คนถูกดูดเงินจากบัญชี" คืนเงินใน 5 วันทำการ

TNN ONLINE

Wealth

เปิดมาตรการเยียวยา "คนถูกดูดเงินจากบัญชี" คืนเงินใน 5 วันทำการ

เปิดมาตรการเยียวยา คนถูกดูดเงินจากบัญชี คืนเงินใน 5 วันทำการ

ธปท.-ส.ธนาคารไทย เปิดมาตรการเยียวยาคนถูกดูดเงินจากบัญชีคืนเงินภายใน 5 วัน-ยกเลิกรายการในบัตรเครดิตไม่ต้องชำระเงิน-ไม่คิดดอกเบี้ย

วันนี้ ( 19 ต.ค. 64 )จากกรณีผู้ใช่บริการของธนาคารจำนวนมากถูกตัดเงินอย่างผิดปกติ ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่มิจฉาชีพสุ่มข้อมูลบัตรและนำไปสวมรอยทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศ ที่ไม่มีการใช้ One Time Password (OTP) ซึ่งการใช้งานส่วนใหญ่มีจำนวนเงินต่อรายการต่ำ เช่น 1 ดอลลาร์ สรอ. และมีการใช้เป็นจำนวนหลาย ๆ ครั้ง

ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สมาคมธนาคารไทยร่วมกันกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ดังนี้

มาตรการการเยียวยาผู้ที่ถูกดูดเงินจากบัตรเดบิต-เครดิต

- กรณีที่ตรวจสอบพบว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจากการทุจริตตามข้างต้น กรณีบัตรเดบิต ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินภายใน 5 วันทำการ ส่วนกรณีบัตรเครดิต ธนาคารจะยกเลิกรายการดังกล่าว ลูกค้าไม่ต้องชำระเงินตามยอดเรียกเก็บที่ผิดปกติ และจะไม่มีการคิดดอกเบี้ย

มาตรการการการป้องกันลูกค้าถูกดูดเงินจากบัญชี

1. ยกระดับความเข้มข้นในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติ ให้ครอบคลุมทั้งธุรกรรมที่มีจำนวนเงินต่ำและที่มีความถี่สูง หากพบธุรกรรมที่ผิดปกติ ธนาคารจะระงับการใช้บัตรทันทีและแจ้งลูกค้าในทุกช่องทาง รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังรายการธุรกรรมจากต่างประเทศเป็นพิเศษ

2. เพิ่มการแจ้งเตือนลูกค้าในการทำธุรกรรมทุกรายการ ตั้งแต่รายการแรกผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ Mobile banking อีเมล หรือ SMS

3. ธปท. และสมาคมธนาคารไทยจะเร่งหารือกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตร เช่น Visa Mastercard เพื่อกำหนดให้มีการใช้การยืนยันตัวตนเพิ่มเติม เช่น OTP กับบัตรเดบิตสำหรับร้านค้าออนไลน์

**ทั้งนี้กรณีลูกค้าพบความผิดปกติของธุรกรรมด้วยตนเอง สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์หรือสาขาของธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อแจ้งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของธุรกรรมในทันที โดยธนาคารจะดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด**

ข้อแนะนำการทำธุรกรรมทางออนไลน์อย่างปลอดภัย

สำหรับประชาชนทั่วไป ควรตรวจสอบการทำธุรกรรมของตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระมัดระวังการผูกบัตรเดบิตในการทำธุรกรรม โดยเฉพาะกับแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยง เช่น เกมออนไลน์ แพลตฟอร์มที่ไม่มีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน หรือไม่มี OTP ทั้งนี้ สำหรับบางธนาคาร ลูกค้ายังสามารถเปิด/ปิดการใช้งานของบัตร หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้บัตร หรืออายัดบัตรได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร นอกเหนือจากการติดต่อกับธนาคาร

เปิดมาตรการเยียวยา คนถูกดูดเงินจากบัญชี คืนเงินใน 5 วันทำการ

สุดท้ายนี้ ธปท. และ สมาคมธนาคารไทย ระบุว่าได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยธนาคารมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง ในระยะต่อไป ธปท. และสถาบันการเงินจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับมาตรการและประสิทธิภาพการตรวจจับและตอบสนองต่อรายการผิดปกติ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว

เปิดมาตรการเยียวยา คนถูกดูดเงินจากบัญชี คืนเงินใน 5 วันทำการ


ข้อมูลจาก :ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สมาคมธนาคารไทย

ภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สมาคมธนาคารไทย

ข่าวแนะนำ