TNN online 8 สมาคมธุรกิจจี้รัฐเปิดกิจการในศูนย์การค้า หวั่นผลกระทบศก.ลุกลาม

TNN ONLINE

Wealth

8 สมาคมธุรกิจจี้รัฐเปิดกิจการในศูนย์การค้า หวั่นผลกระทบศก.ลุกลาม

8 สมาคมธุรกิจจี้รัฐเปิดกิจการในศูนย์การค้า  หวั่นผลกระทบศก.ลุกลาม

8 สมาคมธุรกิจ รับการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้รัฐใช้มาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้เศรษฐกิจเสียหาย 7 แสนล้านบาท ร้องให้เร่งเปิดธุรกิจที่มีสถิติติดเชื้อน้อย ก่อนผลกระทบลุกลามต่อเนื่อง

วันนี้ ( 26 ส.ค.64) นางศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการสมาคมศูนย์การค้าไทย และผู้แทนคณะทำงาน 8 สมาคมธุรกิจ เปิดเผยว่า ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ของภาครัฐที่มีการประกาศและคำสั่งให้ปิดกิจการเป็นระยะ ๆ เรื่อยมา ทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้างต้องประสบปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมความเสียหายจากการล็อกดาวน์ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และ ร้านค้าประเภทต่าง ๆ มีมูลค่าโดยรวมกว่า 700,000 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

โดยสาเหตุของการติดเชื้อที่มาจากศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และสนามกอล์ฟนั้นต่ำมาก อีกทั้งประชาชนโดยรวมนั้นมีความเข้าใจมากขึ้น ในการดูแลด้านสุขอนามัย ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ยืนยันว่า ลูกค้าที่ WFH มีความจำเป็นและต้องการสินค้าประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนั้นมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่แสดงสินค้า 

ล่าสุด 8 สมาคมยื่นหนังสือให้กับที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการโควิด-19 หรือ ศบค. เรื่องแนวทางการลดระดับการล็อกดาวน์ เพื่อรักษาสภาพเศรษฐกิจ พร้อมนำเสนอแนวทางการเปิดศูนย์การค้าฯ คอมมูนิตี้มอลล์ และธุรกิจต่าง ๆ ในศูนย์การค้า และสนามกอล์ฟ รวมถึงมาตรการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อรองรับการให้บริการอย่างปลอดภัย ให้พิจารณา 

สำหรับ 8 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมศูนย์การค้าไทย, สมาคมธุรกิจร้านอาหาร, กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมคลีนิกเอกชน, สมาคมวิชาชีพช่างผมไทย, สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย, สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และสมาคมสนามกอล์ฟไทย 

นอกจากนี้ 8 สมาคม ยังเสนอให้ ศบค. เห็นความสำคัญด้านการบริหารการจัดการการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงโดยเร็ว โดยเฉพาะใน กรุงเทพฯ ซึ่งมีธุรกิจในภาคบริการเป็นสัดส่วนที่สูง และการจัดให้มีวัคซีนที่เพียงพอและมีทางเลือกที่ดี อาจผลักดันให้กรุงเทพฯเป็น Vaccine Destination ให้กับประเทศข้างเคียงในภูมิภาคได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง