TNN online ส่องโครงการปล่อยสินเชื่อ พ่อค้า-แม่ค้า-หาบเร่ ก็กู้ได้

TNN ONLINE

Wealth

ส่องโครงการปล่อยสินเชื่อ พ่อค้า-แม่ค้า-หาบเร่ ก็กู้ได้

ส่องโครงการปล่อยสินเชื่อ พ่อค้า-แม่ค้า-หาบเร่ ก็กู้ได้

เปิดโครงการปล่อยสินเชื่อของแต่ละธนาคาร พ่อค้า-แม่ค้าหาบเร่ แผงลอย ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างก็กู้ได้ เพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเอง

นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดความคล่องตัวทำให้ธนาคารหลายแห่งโดยเฉพาะธนาคารของรัฐหันมาปล่อยสินเชื่อให้กับรายย่อยมาก สำหรับรายย่อย พ่อค้า -แม่ค้าที่ต้องการสินเชื่อในการค้าขาย ต่อยอดธุรกิจของตัวเอง วันนี้เราจะมาแนะนำว่ามีธนาคารไหนบ้างที่ปล่อยสินเชื่อและน่าสนใจ

เริ่มจากธนาคารออมสินเปิดให้บริการ สินเชื่อหาบเร่ แผงลอย 4.0 วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.85% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะผ่อนชำระเกิน 5 ปี  หรือ 60 งวด โดยธนาคารออมสินมอบความคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพตามวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ให้แก่ผู้กู้โดยไม่คิดมูลค่า และยังจะได้รับสิทธิในการขายที่ตลาดประชารัฐ-ออมสินสร้างไทย ที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นทั่วประเทศตลอดปีอีกด้วย โดยโครงการนี้มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี วงเงินสินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายปล่อยเงินกู้ 100,000 ราย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ในเร็วๆ นี้

ผู้สนใจที่จะขอสินเชื่อ ต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือให้บริการ เช่น พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ให้บริการขนย้ายสินค้าในตลาด เป็นต้น โดยกู้ไปเพื่อเป็นค่าเช่าแผงค้า เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค้าขายหรือให้บริการ 

โครงการนี้ธนาคารฯ ได้รับการสนับสนุนจาก บสย. เข้ามาช่วยดูแลการค้ำประกันผู้กู้ด้วย โดยที่ธนาคารออมสินนำเสนอเงื่อนไขพิเศษ หากผู้กู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือมีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) แต่ปัจจุบันมีสถานะชำระหนี้ปกติ สามารถยื่นกู้สินเชื่อหาบเร่ แผงลอย 4.0 นี้ได้

ส่องโครงการปล่อยสินเชื่อ พ่อค้า-แม่ค้า-หาบเร่ ก็กู้ได้

ขณะที่อาชีพบริการจัดส่งสินค้าด่วนถึงที่ (ride-hailing) ทั้ง LINE MAN, Grab, foodpanda, GET และ SKOOTAR มีการขยายตัวถึง 7.2%  ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมาและมีแนวโน้มจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกตามการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทำให้ธนาคารหลายแห่งให้ความสนใจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับคนขับรถจัดส่งสินค้าด่วนถึงที่บนแพลตฟอร์มของธุรกิจต่างๆ เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีแผนที่จะออกโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับพนักงานขับขี่รถขนส่งของ LALA-MOVE มีเกณฑ์เงินเดือนขั้นต่ำในการให้สินเชื่อแก่ผู้ขับขี่รถขนส่งนี้ไว้ที่ 10,000 บาท/เดือน ซึ่งแบงก์จะปล่อยกู้ 1.5 เท่าของรายได้ เช่น รายได้ 10,000 บาท/เดือน ธนาคารก็จะปล่อยสินเชื่อให้กู้ 15,000 บาท และหากมีรายได้ 20,000 บาท/เดือน ก็จะให้กู้ได้ถึง 30,000 บาท  ซึ่งข้อมูลของธนาคารพบผู้ที่ประกอบอาชีพเหล่านี้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนถึง 20,000-30,000 บาท/เดือน 

ส่องโครงการปล่อยสินเชื่อ พ่อค้า-แม่ค้า-หาบเร่ ก็กู้ได้

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) มีการปล่อยสินเชื่อผู้ขับรถส่งของ GET ตั้งเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 10,000 ราย จากฐานกลุ่มคนขับ GET ที่ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 20,000 ราย วงเงินปล่อยสินเชื่อจะอยู่ราว 80,000-100,000 บาทต่อราย คิดดอกเบี้ยเฉลี่ย 28% ต่อปี โดยธนาคารจะมีวงเงินสินเชื่อให้หลายประเภทสำหรับผู้ขับขี่ GET ตั้งแต่เพิ่งเริ่มต้นขับมอเตอร์ไซค์กับ GET หรือคนขับขี่มานานจนเรียกได้ว่า เซียน

ส่องโครงการปล่อยสินเชื่อ พ่อค้า-แม่ค้า-หาบเร่ ก็กู้ได้

ส่วนธนาคาร กสิกรไทยที่ปล่อยสินเชื่อให้กับส่วนบุคคลให้กับคนขับรถจัดส่งสินค้าด่วนถึงที่ เช่น Grab ขณะอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ขับขี่ Grab แล้วประมาณ 50 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีนี้จะอนุมัติสินเชื่อได้ถึง 100 ล้านบาท เนื่องจาก Grab มีพาร์ตเนอร์ผู้ขับขี่จำนวนมาก และมียอดขอสินเชื่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ส่องโครงการปล่อยสินเชื่อ พ่อค้า-แม่ค้า-หาบเร่ ก็กู้ได้

ด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มีโครงการ “สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม เสริมสภาพคล่องป้องกันและแก้ไขปัญหาการกู้เงินนอกระบบ สนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ รวมถึงช่วยให้บุคคลในครัวเรือนมีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การค้ำประกันเงินกู้แก่ผู้ที่ขอสินเชื่อดังกล่าว 

สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป และเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างถูกต้องตามกฎหมาย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และชลบุรี รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ที่มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ รายละ 10,000 - 80,000 บาท และกรณีกู้เพื่อซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ วงเงินรายละ 10,000 – 30,000 บาท การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่อัตรา MRR (ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 6.875 ต่อปี) สูงสุด ไม่เกิน MRR+3 ต่อปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระหนี้ หรือความเสี่ยงจากการประเมินขอกู้เงิน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง