เตือนแล้ว! ร้านค้า-ประชาชน แลกเงินสด เราชนะ ดำเนินคดีทันที

TNN ONLINE

WEALTH

เตือนแล้ว! ร้านค้า-ประชาชน แลกเงินสด เราชนะ ดำเนินคดีทันที

เตือนแล้ว! ร้านค้า-ประชาชน แลกเงินสด เราชนะ ดำเนินคดีทันที

รัฐบาล เตือน ประชาชนและร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการเราชนะ หากพบทุจริต ดำเนินคดีทันที

17 กุมภาพันธ์ 2564 รัฐบาลออกมาระบุ ถึงมาตรการเยียวยาโควิด-19 ผ่านโครงการ “เราชนะ” ที่สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือสูงสุด 7,000 บาท โดยผู้รับสิทธิ์ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้และต้องนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจากร้านค้าที่ร่วมโครงการ จนถึง 31 พ.ค. 64 นั้น


ล่าสุด พบว่ามีคนบางกลุ่มที่พยายามจะหาวิธีทั้งสแกนออนไลน์ หรือตกลงกับร้านค้าขอแลกเป็นเงินสด ซึ่งเป็นการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ เรื่องนี้ กระทรวงการคลังได้ประสานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าวแล้ว

หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้า รวมถึงหยุดจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที รวมถึงระงับแอปเป๋าตัง ของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด


จึงขอแจ้งเตือนประชาชนและร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ และไม่หลงเชื่อคำโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ที่ไม่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือรับบริการจริงอย่างเด็ดขาด เพราะอาจตกเป็นเหยื่อที่สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิด ซึ่งจะมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปด้วย


กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการและการขึ้นราคาสินค้าหรือบริการเกินกว่าปกติ สามารถแจ้งเบาะแส รวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิดทางไปรษณีย์มาได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ e-mail wewin@fpo.go.th

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง