TNN online ไขข้อข้องใจ www.เราชนะ.com กดยืนยันตัวตนรับสิทธิได้ถึงเมื่อไหร่

TNN ONLINE

Wealth

ไขข้อข้องใจ www.เราชนะ.com กดยืนยันตัวตนรับสิทธิได้ถึงเมื่อไหร่

ไขข้อข้องใจ  www.เราชนะ.com กดยืนยันตัวตนรับสิทธิได้ถึงเมื่อไหร่

ไขข้อข้องใจ www.เราชนะ.com สามารถทยอยกดยืนยันตัวตนรับสิทธิได้ถึงเมื่อไหร่

วันนี้ (13ก.พ.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเราชนะ เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากประชาชน ซึ่งเป็นให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา และวานนี้ (12ก.พ.) เป็นวันสุดท้าย ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน ทั้งสิ้น 7,000 บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 


สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


2.ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน


3.กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ(ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล) 


ทั้งนี้ ประชาชนในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ที่ผ่านการคัดกรองโครงการเราชนะแล้วนั้น จะต้องทำการกดยืนยันรับสิทธิเราชนะ ในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง แบ่งให้กด 2 รอบ ดังนี้


1.กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เคยได้รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน/คนละครึ่งมาก่อนเริ่มกดรับสิทธิเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป


2.กลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป (ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com) กดรับสิทธิเราชนะ เริ่ม 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป


ถ้ายืนยันสิทธิภายใน 18 ก.พ.2564 ได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท , ทุกวันพฤหัสบดีได้รับวงเงิน 1,000 บาท/สัปดาห์จนครบวงเงินสิทธิของโครงการ


ถ้ายืนยันสิทธิหลังวันที่ 18 ก.พ.2564 ได้รับวงเงินครั้งแรกเท่ากับวงเงินที่สะสมมาตั้งแต่ 18 ก.พ., ทุกวันพฤหัสบดีได้รับวงเงิน 1,000 บาท/สัปดาห์จนครบวงเงินสิทธิของโครงการ 


อย่างไรก็ตาม วงเงินสามารถสะสมและใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564


ไขข้อข้องใจ  www.เราชนะ.com กดยืนยันตัวตนรับสิทธิได้ถึงเมื่อไหร่


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง